Haladym
746
Ýükle
52
Ady: Adamyň içki organlary barada käbir gyzykly maglumatlar ýa-da adaty däl subutnamalar.
Wideo barada:
Dili: Türkmen
Formaty: .3gp
Göwrümi: 26.46 mb
Uzynlygy: 08:06
Baly: 100
Görülen sany: 7951

Teswirler

Arslanbeg

Balym ýetenok №7

Jemile

Bal nadip almaly

Arslanbeg

Bal almak üçin 5 manada 100 bal ýa-da görmek üçin ýokarda adyň Jemile bolsa Jemile diýip ýazgy dur üstüne bas we aşagragynda Bal diýip ýazgy bar şoňa bas we hemme zady görersiň.

Babamyrat

jemile1

Bäşim

men göýberjek bolýan kitaby ýazyp göýbermelimi ýa-da suratyny göýbermelimi

Şatlyk Matkulow

Wideo ýazgynyň hili gaty pes!

Gulsen

Umuman video acanok nadp acmaly

allamyrat

name etmelii açaýalyda agam

SENYORITA MISS LEDY

balym y...e...t....e...n....o...k... komek gerek 5 manat oklayan bal gelenok

  - PR-CY Rank