Haladym
14634
Ýükle
855
Ady: Dürli temalardan düzmeler
Referat barada:
Dili: Türkmen
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.4 mb
Baly: 200
Görülen sany: 101043

Teswirler

MUHAMMET YUSUP

Duzmeli nadip gormeli

Admin

Diňe alyp görüp bolýar.

resul

köp temadan düzme ýazyglymy ? näçe sahypa hemmesi ?

Agajan

Nace duzme ba icinde...Kop yazylgymy

Lusia

slm maňa şu kitaby ugradaýyň

Gozelka

Nadip alyp bolya((

Tacsoltan

Kitap nahili alynyar nace bal gerek

Serdar

Alyp bolonoga kitaby

Toyly

ilki sayta agza bolmaly

Aysenem

A nam ucun bal gerek i nace gerek

Muhammet

Agam shu kitaby imodan ugradaga 65839900 hayysh

Redmi7hannn

Su kitap kimde ba

Redmi7hannn

Admin

Maksat

Bal hökmanmy

Nazar

Balsyz beräýiňdähow nähilaý :(

gulsat

salam

Ylham

Nace bal gerek almak ucin

Kuwwat

name temalardan bar duzme içinde sonam aytsanyz gaty gowy bolardy.Alanam kop bolardy...

Muhammet

Almak ucin ilki bilen sayta agza bolmaly sonra bal satyn almaly 5 manat 200 bal onson alyp bolyar

Maksat

Sps

saida

Kitaby aldym ýöne world pard programmasynda açylanok

Admin

Saida, pdf reader programmasynda açyp görüñ

Arslan

nahili yuklemeli yuklenenokda komek edayinda gayrat edip

Admin

Arslan, name diýa ýüklejek bolanyñyzda?

Parahat

Duzmani nadip almaly

Admin

Parahat, agzamyz bolmaly, bal gerek bolsa bal gazanmaly we alybermeli

Myrat

Balynyz yok diya baly nadip almaly aydaynda hayst seizden mana

Rejep

Bal nadip gazanmaly. We name ucin. Ugradyp bilyanizmi su kitaby. 99363578944

Admin

Rejep, kabir maglumatlary ýüklemek üçin bal gerek, olary gazanmak üçin "bal almak" bölümini okap görüñ.

Mahri

Pul gecirdim nomeryna bal gelmedi

Admin

Mahri, geçirildi

Salam

Näçe sany düzme bar içinde admin

Merjen

Salam, 40sany düzme ba

Mukam

Kitap ugratjak bolyan welin gidenoklay admin?

Bahar Caryyewa

Balsyz alyp bolanokmy shu kitabyy

Setora Musurmankulowa

Shu kitaby ugratsa bolmayamy imodan

Ahmet

Haýsy temalar ba

Serdar

Salam men bal satyn almak ucin gecirdim nadip bilmeli gecenini

Merjen

Salam men pul geçirdim bal geçenok haçan geçýä

Kerem

Su kitaby imodan ugradayynda hayys +99361370781

Kerem

Imodan

Kerem

Imodan

Dayanc

Sagbolun skacat edip aldym hemme duzme bar ekeni

Umyt

+99362571536 Gayrat edin...

Mahri

salam admin mana Mammet Siyidowyn Durun mukamy poemasy barada duzme gerekdi sol barmyka kyn gorman jogap berayin

Rejepgeld

Kimde su kitap bar bolsa imodan ugradayyn juda srocny 64604697

ashyrseit

düzmeler çylşyrymly yazylanmy ya sada?

aygozel

men aldym gowy kitap

Nurana Myradowa

Bal nadip almaly

Admin

Nurana, bal almak bölümini okap gor

Eybi03

Bu kitap skacat bolanoga

Eybi03

Komek edayin

Isa

Admin balym gecenoga

Isa

Admin balymy oklaýda duzmeler gerek mana

Isa

10 manat okladym ya yene oklayynmy

Isa

Sagbol tañryýalkasyn dos omrun uzak bolsun

Shika

Ikinji nomere 5 manat okladym name ucin balym gecmedi 2 gun gecdi garasdym yone balym gecmedi

Admin

Shika, salam, namucin gecmedi diýýäñiz? Geçipdir, geçen balada oguznama kitap alypsyñyz

Şeýda

Salam admin shu yylyn adyna düzme bamyka

Sulgun

Bize gerk duzmeler yoklay

Nowbahar

Nadip almaly Duzmani

Ruhsora

Salam admin düzmäni nadip almaly nadip gormeli

shanazar

Slm nadip alyp bolýa Di

Ogulnabat

Bal nadip almalyyyyyy

Ruslan

Şu ýylyň düzmeleri gerek bamyka gerek 11 synlar ucin

shanazar

Bal nadip alyp bolyar

shanazar

Nd ay

Fatima

200 balymy biderek gidirdimä başga düzme alyp bu ýerde eken gowsy

Fatima

Shahnazar 3 çyzyga bas depede çeptarapdaky şonda menýudan okaý

shanazar

Sogol

Huseyin

"Alem icre at gezer"romanynyn temasy we ideayasy diyen temada duzme barmy icinde?

Admin

Huseyin, yok

Mr.Dreamer

Kim mana şu temalar boyunça

Mr.Dreamer

Kim mana şu temalar boyunça

dovlet

bal np almalyyyyyyyyyyyyyyyyyy

bahar

salam

Maysa

Nädip ball toplamaly?!

Kakajan

Nadip ball toplamaly????

Merjen

Kakajan, pul geçirmeli

Admin

Kakajan, kitap iberip bal alyp bolÿar. Ÿöne biziñ kitaphanamyzda ÿok kitap bolmaly.

Amannazar

admin bir zat sorajak

Amannazar

Haysy nomera oklamaly puly balyn gecenini nadip bilmeli bu duzmelen icinde men gozleyanlem ba bolsa bolya yok bolsa biderek aldygym bolya 11 nji klaslanky su yylynky gerek mana

Amannazar

haysy nomera oklamaly puly garantiya gecyandira ball

Kakajan

Admin kitaplara berilyan namesine gora berilyar?

kakajan

balynyz yetenok diyyar dushunmedim!

kakajan

nadip kitap ibermeli?

Ogulgerek

Salam şu kitaby almak üçin näçe manat geçirmeli?

Love is...♥️

Şu kitabyň içinde "Şükür bagşy" - halkyň halan ussady atly temada düzme barmy?

Love is...♥️

Kimde bar bolsa şu kitap maňa imodan iberäýiň haýyş+99361524610 maňa ertire gerek

Hemra

Baha nadip almaly dos bahanyz yetenak diyya?

Aman

Pul ugratdym bal gecenok

Merjen

Nadip almaly

Merjen

N.saryhanowyn Sukur bagsy powesti bamy

Erkin

Bal soraljagyny bilsem agza bolmazdym

Meryem

Bala gelmedi pul yukledim

Toyly

Salam nadip almaly

Ayka

Kitap gerek bolsa yazyň maňa

Ayka

Kitap gerek bolsa yazyň maňa

Ayka

Kime kitap gerek bolsa nomryny yazsyn imodan ugradaýyn

Nurgeldi

Apka.kitap mana gerek.himiya bolsa ugratsana hays senden nomrym 61151826

Nurgeldi

Ayka diýjekdim.apka diýip yalnys yazylyp gidipdir

Wepa

Doslar maňa düzme gerek edebiýatdan haýyş ugrdaýyňda imodan nomyrym+99362450853

Halima

Salam Ayka mana shu nomere +99363783697 imodan edebiyat duzme ugradayyn shu gune

Halima

Mana shu gune gyssagly gerek

Halima

Mana shu gune gyssagly gerek

Halima

Mana shu gune gyssagly gerek

Sabina

Salam administratsiýa kitapda bu temalar barmy? 1.MAGTYMGULY- TÜRKMEN ŞAHYRLARYNYNŇ HALYPASY. 2. DÖWLETMÄMMET AZADYNYŇ "WAGZY- AZAT " ESERI. 3 SAGDYN DURMUŞ YNSAN BEZEGIDIR .

Jeren

Bal nädip almaly

Admin

Jeren, bal almak bölümini okap görüň

Mekan

Slm mana su progy imodan oklap bera 65388448 Yuklanok

Sabina

Mekan - hiç kim alyp bilenik bal almaly satyn ondan sonra bolya ýükläp

Altyn

nadip bal almaly

Alimerdan

Ýuklap bolanok .haladym basdym.

Admin

Alimerdan, ýükle düwmä basyo görüň

Sh

Kitaby ugradyp bolmayamyka

Maksat

Bal nadip almaly

Kakajan

Salam admin Berdi Kerbabaýew ussat ýazyjy şu hakda düzme Bamy yazayda

Kakajan

Salam admin Berdi Kerbabaýew ussat ýazyjy şu hakda düzme Bamy yazayda

Aybibi

Nadp bal bermeli ovredayinaaaaaaa isxi kanlee giii ovredayin nc bal nadp bal bermeli

Gözel

Salam admin ikinji nom pul salyndy a bal gecenok

Gözel

Skacadam edip bolanok

Gözel

Indi skaçat edildi bagyslan

Gotyr

Başga nom pul geçirseň bolýamy?

Ahmet

Men 5 manat pul oturdim ,mana bal gelenoga , durli temalarda duzmeler diyen PDF aljaktym otonok bal

Ahmet

Imodam shu belga ugradyn 61274329 inanmasanyz size screen shot edip iveryan otuten pulymy , bolin garashyan pulum koyya menin

Ahmet

Aloo

Amer

Pul gecirdim bal gecenoga skachat edited bolanok

Amer

Sag bolin gecdi

Muhammet

Bal nadip almaly

Bilbil

Salam men 99361690271 nomerden 99364041495 nomere pul gecirdim yone balym kopelmedi

Bilbil

Hayys jogap berin

Shirin

Hokman pul geregay bulara

Admin

Shirin, hökman däl, bizde ýok kitap ugratsañyzam bal berilýär

Ogulnar

Nadip berilya balynyz

Rahym

99364041495 nomere 5 manat geçirdim. Näme üçin bal geçenok

Mengli

Haýyş sizden şu nomere ugradaýyñ imodan sroçny gerek şu kitap 99364963473.

Admin

Mengli, ugratdyk

Muhammet

5manat 200 bal diyya pulny okladym bal gelenoga o nahili bolyaray puly hich kitaby bir alar yaly edindarow beytmanda gaty gyssanmach gerekdi

Admin

Muhammet, registrasiýa eden nomeriňizden geçiren bolsañyz gelendir

Gözel

Salam içinde halkyn arkadagly zamanasy atly duzmede barmy?

Admin

Gözel, salam, aýratyn özi bar ol düzmäň

Aygul

Salam admin men pul okladyn welin bal gecenokda srocno gerek,bal oklayynda

Admin

Aygul, salam, haýsy belgiden okladyňyz we şo oklan belgiňizi bize agza bolanyňyzda görkezdiňizmi?

NAIL

Nace manat bal

NAIL

Yunus emranin omri we doredijiligi barada duzme barmy

NAIL

Nace manat bal

S nuratowa

Salam admin aman kekilow soygi romanyndan duzme bamyka

Myrat

Salam nadip bal alyp bolya

Admin

S nuratowa, salam gözledip göräýiň

Admin

Myrat, salam bal almak bölümini okap görüň

Selbi

5manat 200 bal diyya pulny okladym bal gelenoga o nahili bolyaray puly hich kitaby bir alar yaly edindarow beytmanda

Admin

Selbi, balyňyzy geçirdik indikide gaýrat ediň registrasiýa eden belgiňizden geçiriň puly

Aman

Salam.pul geçirdim welin bal gelmeda?

Admin

Aman, salam, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Eziz

Salam. Men duzme kitaby almak ucin nace bal almaly

Admin

Eziz, salam, 200 ball

Merdan

Salam

Merdan

Admin hayys sul kitaby iweray sul noma +99362853835 srocny gerek iweray

Admin

Merdan, bolýar

Bayma

Salam men bal aldim satyn intek gelmedi manada srocna duzme gerekdi, nadip alp bolar?

Admin

Bayma, salam pul geçiren bolsaňyz barandyr balyňyz

Gulshat

Salam baly nädip almaly nira pul geçirmeli!

Selbi

Su kitabam elektronu poctama uğradin

Maksat

Duzme ucin nace bal gerek

Maksat

Gecenoga bal pul iberdim

Maksat

Ballarymy nireden gorup bolya

Admin

Maksat, 200 balyňyz bar

Azat

nadip girmeli

Azat

nadip girmeli

Aziza

Kitap iberip gorduk, bal gecmedi. Kitaphana edipsiniz yone icinden ozume gerek kitabymy alyp bilemok, bagyşlaň welin ((

Admin

Aziza, ugradan kitaplaryñyz talaba laýyk gelen däldir)

Kakajan

Men gokdepeli

Emirhan

Ball almakcy. Nomerleriň balance doly. Name etmeli. İmodan ugradyp bilyanizmi

Admin

Emirhan, 00:00 dan soñ geçiraýiñ

Akmyrat

Salam admin Kayum Tanrygulyyew barada duzme barmy

Akmyrat

Salam admin Kayum Tanrygulyyew barada duzme barmy

Akmyrat

Salam admin Kayum Tanrygulyyew barada duzme barmy

Aybolek

Pul okaldym yone bal gecenok

Aybolek

+99362336555 su nomere ugradayyn su duymeleri pul okladym wln bal yetenok diyya srocny gerek

ayka

Salam!Admin men täze kitap ugratdym welin haçan bal gelerkä?

ayka

Salam!Admin men täze kitap ugratdym welin haçan bal gelerkä?

ayka

Salam!Admin men täze kitap ugratdym welin haçan bal gelerkä?

ayka

gaýrat edip jogap beräýiň sroçnyý maňa şol kitap gerek

Admin

Aýbölek, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Admin

Ayka, 48 sagadyñ dowamynda barlanylýa, talaplara gabat gelse bal hem geçirilýär

Ayaz

Programma üpjünçiligni döretmekligiň tehnologiki prosesleri. Admin su temadan barmyka?

Admin

Ayaz, edil ol ýokdyr

Admin

ayka, siziň ugradan kitabyňyz bizde öň bar

Umyt

Baly nadip kopeltmeli

Admin

Umyt, bal almak bölümini okap görüñ

GURBANGELDI

SALAM NADIP ALMALY PULY KIME GICIRMELI NACE BALDA ALYP BOLYAR KITABY

GURBANGELDI

ALO JOGAP BERINDA DOSLOR 11JY KYLASYN DUZMELERI GEREK BOLYN SO GEREKLEM CYKYAMY ICINDE

GURBANGELDI

SALAM ADMIN NACE MANAT GECIRMELI WE NACE BALDA ALYP BOLYAR KITABY 200 BAL ALSAM BOLYAMY

GURBANGELDI

HAYSY NOMERE GICIRMELI

GURBANGELDI

EY MILET GATY MANYSYS EKENAY BYL YER YAZAN ZATLANA JOGAP BEREYAN YOGA HOW

GURBANGELDI

EY MILET GATY MANYSYS EKENAY BYL YER YAZAN ZATLANA JOGAP BEREYAN YOGA HOW

Admin

GURBANGELDI, haýsy nähili düzme gerek size? 64041495 geçirmeli

Admin

GURBANGELDI, ýörite "bal almak" bölümi bar, şony gyzyklanyp okan bolsañyz munça garaşmak gerek bolmazdy

ABDYLKERIM

Admin men yany 200 bal berip aldym ýone açanok näme üçin

GURBANGELDI

DUZME KITABY GEREK MANA

GURBANGELDI

MANA 2021JY YYLYN EGZAMININ SOROGLON JOGABY GEREK TURUKMEN DILIDEN 11JY KL ANKY

GURBANGELDI

100 % SENT GECYAN BOLSO BOLY BALYM MANA ERTIRE GEREK

Admin

Abdylkerim, pdf açyan programmañyz barmy?

Admin

GURBANGELDI, agza bolan nomeryňyzdan geçirseňiz balyñyz 100% barar

GURBANGELDI

DOSJAN MANA 11JY KL EGZAMIN BARLAY BOLYN TURKMEN DILIDEN 40 SANAK DUZME BAR SOLON 30 CYKARA KITABYN ICINDEN

GURBANGELDI

ADMIN CYKARMY

ABDYLKERIM

Howwa admin, ady Read era , şonda girsem açanok

ABDYLKERIM

Bolmasa imodan ugradaýyň

GURBANGELDI

EY MILET JOGAP BERINDA ADMIN BAMY

Admin

GURBANGELDI, size beriljek 40 sany düzmaniñ temasyny bilmesem, içinden 30 sany gabat gelýäniniñ çykyp çykmajagyny jogap berip bilmaýmesem

Admin

ABDYLKERIM, haýsy nomera?

ABDYLKERIM

+99361961901, 2 gün içinde ugradaýda admin gerek bolup dur.

Admin

GURBANGELDI, bizde bar kitap ugradanyñyza bal berilenok. Ugratmakañyz iki işli bolmazyñyz ýaly, bizem iki işli etmez ýaly "gözle" diýilen ýerde gözledip görüñ, bizde barlygyny ýa-da ýoklugyny

Admin

ABDYLKERIM, ugratdyk

Rüstem

Kitaby alanyn uradyp bilmersiñizmi imodan 99363971786 plz

Jennet

Balym gecmeda

Alysir

Ey 40 yylda oz milletimizden adam sekilli sayt acan halka peydaly zat edyansiñiz oydup registrasia etdim sizem parahorlai bal toplamak name turkmenler kitap yazyp otyrmy anyrsy barsi nace tkm kitap bar ozi

Admin

Alysir, salam, alman bilersiňiz zorluk ýok!

Kakajan

Admin 6 yasly 9 laryn duzzme kitaby yokmy ?

Berdimyrat

Men su kitaby almak ucin haysy telefona pul gecirmeli

Annaşapbat

ijn

Annaşapbat

Alyberinda 200 bal 5 manat

Pirnazar

Salam! Maňa döwlet guşy romanynda türkmeniň döwletlilik ýörelgeleri atly temdadan düzme gerek

Pirnazar

Admin bu kitap iki gezek gaýtalanypdyr! Saýtda ýene-de başga şu kitap bar.

Medine

Salam mana egzamine duzmeler kitaby gerek

Medine

Haysy nomer bn habarlasmaly aydayynda

Medine

Jogap berayin

Medine

Jogap berayin

Medine

Jogap berayin

Medine

Jogap berayin

Admin

Medine, bal almak bölüminde görkezilen belgiler bilen

Admin

Prinazar, içi üýtgeýär

Medine

Birinji nomera gecenok ikinja gecirsen bolyamy

Medine

Men diyyan duzmam yok eken welin gerek diyen temamdan duzme tapyp bolyamy sizden

Aigül

Admin 2 nomerede pul gecenok name etmeli biz??

Aigül

Admin 2 nomerede pul gecenok name etmeli biz??

Gadyr

Nm temalar bar admın

Mommadowa Nabat

Salam Admin Dowlet gusyndan duzme barmy

Mommadowa Nabat

Alo admin jogap berayinda

Mommadowa Nabat

Alo admin jogap berayinda

Aigül

Admin yokmy

Aigül

Admin yokmy

ayka

mende 9-njy klas Algebra bar şony bersem şul kitaby berip bilýäriňizmi?

ayka

alo jogap beräýiň

ayka

gaýrat edip jogap beräýiň sroçnyý maňa şol kitap gerek

Admin

ayka, şol ugratjak bolýan kitabyňyz bizde ýok bolsa icq 99363778432 belgiden tapyp ugradyň, men size şul düzmäni ugradaýyn, ýöne ugratjak bolýan kitabyñyz bizde ýok bolsa ugradyň

ayka

admin men kompyuterden girýän welin nädip kitap ugratmalyka

ayka

admin men kompyuterden girýän welin geçiren düzme kitabyňyz nädip gelerkä

ayka

admin meň iberen kitabyň size barandygyny nädip bilmelikä

ayka

admin bir kitap näçe bal

Arslan

Admin shunda taze duzmelerem bamy, meselem Arkadagymyzyn eserlerinden, Alem icre at gezerden

Admin

Arslan, täzeler aýratyn bardyr

Humay

Taze duzmeleri nirden tapyp bolya

Humay

Jogap berayin

Selbi

Nm bay yetenok

Selbi

Nm un yuklap bolonok

Leyla

Puo gecirdim yone bal gecenok

Leyla

Admin komek edayin

Leyla

Балым геченок

Bägül

Öz balyňy nädip bilip bolýa?

Sohbet Abdullayew

Kitaby yuklap bolonokla

Pain

Admin, ,,A.Durdyýew- ussat ýazyjy" düzmesi barmy?

Annasoltan Alymowa

Salam admin, skacat etdim yone acylanok, poctama ugradyp bolarmy ?

Mekan

Admin men nomera pul okladym yone bal gecmedi

Mekan

Admin

Admin

Annasoltan Aklymowa, salam, icq 99363778432 yazaýyñ

Admin

Mekan, geçendir täzeden görüñ

Maral

Salam Men pul geçirdim yone bal gelenok gorip berenda sroçna gerek bolp dur

Maral

Salam Men pul geçirdim yone bal gelenok gorip berenda sroçna gerek bolp dur

gulowser

salaam

Asadbek

Näme ücin bal gecenok

Merjen

alooo salam

Merjen

haysy nomere gecirmelika puli? 99364041495 99363778432

Suray

Salam Admin, Eziz Gurbannazarow -turkemn poeziyasynyn zergäri. Turkmen şahyrlarynyñ eserlerinde pasyllaryñ waspy.Watan türkmenleriñ kalbynyñ nury. Shul temalardan duzme bamy

Suray

Salam Admin, Eziz Gurbannazarow -turkemn poeziyasynyn zergäri. Turkmen şahyrlarynyñ eserlerinde pasyllaryñ waspy.Watan türkmenleriñ kalbynyñ nury. Shul temalardan duzme bamy

Jennet

Bankyň geçmedä

Zeliş

Men nomere pul okladym ýöne bolmady nm ün bolanok

Meýlis

NÄDIP BAL GAZANMALY?

Meýlis

ADMIN NÄDIP BAL GAZANMALY? NÄDIP BAL GAZANMALY? NÄDIP BAL GAZANMALY? NÄDIP BAL GAZANMALY? NÄDIP BAL GAZANMALY?

Meýlis

JOGAP BERÄÝ MAŇA GEREKLI ŞU KITAP. GEREKMEJEK BOLSA MEN MUNÇA TESWI ÝAZMARDYM. NÄDIP BAL GAZANMALY?

Meýlis

ADMIN MEN AGZA BOLDUM. MAŇA ŞU +99365468191 NOMERE KITABY IBERÄÝ. MEN AGZA BOLANYMDA ÝAŇKY ÝAZAN NOMERIMI GÖRKEZENDIRIN.

Meýlis

ADMIN IBERÄ BOL. MAŇA ŞU KITAP GEREKLI.

Meýlis

MENDE ТОЛСТОЙ-YŇ KITABY BAR SIZDE BAMY ŞO? ÝOK BOLSA UGRADAÝYN.

Meýlis

WAH SIZIŇ IŞLEÝŞIŇIZE DÖNEÝIN. SORAGYMA JOGAP BERMEDIŇIZEÝ EÝLEKILEREM (NÄDIP BAL GAZANMALY?) ŞU SORAGY BERÝÄRLER SIZ BOLSA JOGAP ÝAZAŇYZOK. ONSOŇ SIZIŇ KITABYŇYZY KIM ALSYN? ÝENE BIR GEZEK SORAÝAN. BAL NÄDIP GAZANMALY?

Meýlis

JOGAP ISLESEŇIZ BERIŇ ISLESEŇIZ BERMÄŇ. BARY ÝOGY DUZMÄMI DUZDUM WÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. IÇIŇIZ ÝANSYN.

Meryem

Pul gecirdim welin mana bal gecmedi

Meryem

Su duzme mana srocna gerekli bal gecmedi

Yazgeldi

Mana nadip bal gazanmany owredayin

Admin

Meýlis, tüweleme bilýän ekeniñizä, içimiz ýananok, begenýäris gaýtam

Admin

Meryem, agza bolan belgiñizden geçirseñiz hökman bal barar

Admin

Yazgeldi, menýudan bal almak bölümini okap görmeli

Ogulnar

ugradayn sul hasaba sapardurdyevaogulnar43@4gmail.com haýşt

Gowher

Admin, kitabyň içinde magtymguly barada bamy

  - PR-CY Rank