Haladym
951
Ýükle
30
Ady: Zehin soraglar
Referat barada: Zehin soraglar (referal däl diňe türkmen dilinde zehin soraglar)
Dili: Türkmen
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.44 mb
Baly: 200
Görülen sany: 9874

Teswirler

Kerim

Balsyz alar yaly edayinda

Admin

Balsyz alyp hem bolýar, ozal bizde ýok türkmen dilindäki kitap ýa-da referat ş.m maglumatlardan iberseňiz biz hem size balsyz alar ýaly edýäs.

azat

kitap uchin nache bal almaly

Kabish Gonurova

Şu kitaby ugradaýyňda haýyş!!!

Zehin

Bal bal nähili zaday bir kopçuluk bilen paylashmak uçin bal nama gerek mugt skaçat edip bolyan etmelida bar zadam oz halkymyza berenizok

Admin

Zehin, Balsyz alyp hem bolýar, ozal bizde ýok türkmen dilindäki kitap ýa-da referat ş.m maglumatlardan iberseňiz biz hem size balsyz alar ýaly edýäs.

Myrat

Bal nadip gazanmaly. Name uchin duzgunnamanyz achanok

Enemähri

  - PR-CY Rank