Haladym
312
Ýükle
103
Ady: Halkyň Arkadagly zamanasy
Referat barada: 371 sözden ybarat
Dili: Türkmen dili
Formaty: .docx
Göwrümi: 0.02 mb
Baly: 200
Görülen sany: 3150

Teswirler

Begli

kitaby ýüklejek boldym sizi balyňyz ýetenok diýýa. Bal näme? Baly nädip almaly?

Allamyrat

Bal nadp alynya

Admin

Begli, allamyrat, bal almak bölümini okap görüñ

Bägül

Terminaldan pul oklap ball alyp bolmayamy admin. Nomerdeb nomere pul gecirip bolanok meñ telefonumda

Admin

Bägül, ýok, diñe öz registrasiýa eden nomeriňizden geçirilmelidir

Gadam

Kitabyň icine nadip girmeli

Admin

Gadam, download papkañ içine düşýär ýükläniñizden soñra

Arslan

tölegi geçirenden soň näçe wagtdan ballar peyda bolýar?

Nuryagdy

Baly nadip almalay

tm_anonymous_team

Baly kimden almaly? +99361295069

tm_anonymous_team

Dos näme üçin doc kitap açanok

Admin

tm_anonymous_team, doc formaty açýan programma ýükläp alyň, wps office

keshaly

Salam adminlar 5man gecirdim 200bal gecdi oytyan yione su duzmani aljak bolian sizin balynyz yetenok diyya name etmeli

Admin

Keshaly, salam, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Emirhan

Bal ucin 2 nomeriňem balance doly , name etmeli

Emirhan

Bal ucin 2 nomeriňem balance doly , name etmeli

Aylar

Salam, pul geçiremde geçenok näme etmeli

Admin

Aylar, ikinji nomera geçirip görüñ

enejan

bal almak bolumi nirde yazyk dur

enejan

imo yok bolsa nadip almaly

Admin

Enejan, çep tarapda ýokarky burçda 3 sany kese çyzyga bassañyz görersiñiz

enejan

imo yok bolsa nadip almaly

Admin

enejan, poçtadan ugradyp bilýäris

Nurmuhammet

Admin kime pul oklamaly

Admin

Numruhammet, agza bolan belgiňizden bal almak bölüminde görkezilen belgä oklamaly

Nasiba

Salam. Men öz registrasiya eden nomerimiden pul geçirdim. Yöne duzmani yuklemekchi bolanymda sizin balynyz yetenok diyyarr. Nam etmeliii?

Admin

Nasiba, salam, nomeryňyzy doly ýazdyňyzmy?

ogulsuray

Salam Admin 11-njy synp egzamyn soraglary we jogaplary hem barmyka?

Gulnur

Kitaby yuklap okap goren barmy haysy nomerde gecdi

Berdimyrat

Duzmani almak ucin nira pul oklamaly

Jeren

Salam. Puly registrasiya eden nomerimdan ugratdym, yone bal yetenok diyya. Name ucinka?

Berdimyrat

Jeren siz su duzmani aldynyz

Berdimyrat

Jeren siz su duzmani aldynyzmy

Admin

Berdimyrat, bal almak bölümini okap görüň

Admin

Jeren, salam, nomeriňizi 993 bilen bile doly we dogry ýazdyňyzmy?

Rejepowa Gunça

Salam,şu ýazylan düzmeler çylşyrymly meýilnama görnüşindemi ýa sada gurluşly?

Serdar

Bal alynyan telefon nomerlara pul gecirip bolanok duzmani bashga shekilde nadip alyp bolar yada bal almak ucin 10-15 sany telefon nomer goyun gayrat edin

Aly

Salam, öz balyňyzy nadip görip bolýar

Admin

Aly, salam, sag tarap ýokardaky şekile basyp

  - PR-CY Rank