Haladym
3529
Ýükle
413
Ady: Türkmenistan parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ watany (düzme)
Referat barada: 2 beýt goşgy bilen, 400 sozden gowrak düzme
Dili: Türkmen dili
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.09 mb
Baly: 200
Görülen sany: 30276

Teswirler

Aýşa

Bu duzme nace sozden ybarat???

Admin

Aýşa, 2 beýt goşgy bilen 400 den gowrak bolmaly

Aýşa

Mende Magtymguly barada duzme bar welin,hazir sony uğratsam bolarmy,mana nacerak bal geçer?

Admin

Aýşa, düzmäniñ hiline görä, 200 bala çenli.

Abdyrahym

Kitaplaryň bahalaryny nireden bilip bolýar ? Haýsy kitap üçin näçe bal gerek ?

Aýşa

Kitaplaryn asagynda baly diylen yere seret!

Abdyrahym

Saýta kitap goşjak bolsaň näme etmeli ?

Abdyrahym

Kitaby görmek we ilki okamak mümkinmi ?

Admin

Abdyrahman, "bal gazan" bölüminden ýa-da biziñ elektron poçtamyza ugradyp bilersiñiz.

Bayjan

Pul uğratyan welin alanoga

Admin

Bayjan, ikinji nomera ugradyp görüñ

Student

Mana sroçno su kitap gerik welin menin e-poçtama iberayin studentschool26@gmail.çom gayrat edayin (Men dasary yurtdadygym sebapli pul geçenok)

Lacyn

Men oz nomerimden dalde toleg programmasyndan pul gecirdim duzmani alyp bolanokda

Tm yigit

Salam admin mende şuňa meňzeş(2021-nji ýylyň ady bn baglanşykly) düzme bar. ugratsam 200 bal berýäňizmi. ýene bir zat sorajak. düzmäni e poçta bn ugratmalymy

Tm yigit

Salam admin mende şuňa meňzeş(2021-nji ýylyň ady bn baglanşykly) düzme bar. ugratsam 200 bal berýäňizmi. ýene bir zat sorajak. düzmäni e poçta bn ugratmalymy

Admin

Tm yigit, salam, hawa, gowy ýazylan bolsa beriler.

Tm yigit

Admin onda duzmäni e poçtadan ugratjak

Azym

Salam admin meñ telefonum bu düzmäni ýuklänok welin meñ e-poçtama ugradyp beräýdä salyyewakmuhammet37@g.com

Admin

Azym, ugratdyk

Azym

Sps

Mr.Dreamer

Örän gowy düzme eken (halal ekeniňiz köp köp sagboluň!)

Umyt

Salam kyn görmeseňiz şu düzmäni ugradyp bilmezmisiňiz daşary ýurdan bolanok eken e-post: umyt213@gmail.com

Bahar Caryyewa

Salam .. Sizden hayysh shu duzmani 99364559776 nomere imodan iberayin

Bahar Caryyewa

Eger bolmasa e pochtadan iberayin baharcaryyewa50@gmail.com haysh mana srochno gerek shu duzme

Bahar Caryyewa

Eger bolmasa e pochtadan iberayin baharcaryyewa50@gmail.com haysh mana srochno gerek shu duzme

Admin

Bahar Caryyewa, ugratdyk

umyt

Yuklap bolonok gmail ima ugadaganda haysh umyt15atayew@gmail.com

Admin

Umyt, ugratdyk

Kabish Gonurova

Haýyş şy düzmäni k.gonurova@e-mail.com ugradaň!Срочно нужно

Admin

Kabish Gonurova, ugratdyk

sahet

mmahri398@gmail.com ugradyp beray. oninden sagbol

Kabish Gonurova

Admin, köp köp sag boluň!

serdar

mana Türkmenistan ynasysmagyn watany duzmani skacat edip berayinada

Admin

Serdar, ozüñiz ýukljeke bolanyñyzda name kynçylyk ýuze cykdy?

Wepa

Şol yazylan nomere 5 man salsam 200 bal gelyamika hasabyma

Wepa

Şol yazylan nomere 5 man salsam 200 bal gelyamika hasabyma

Serdar

Admin yuklap bolonak ugradayda parahatcylygyn we ynansmagyn watanyny

Marinette

Salam, maňa şu düzmek gyssagly gerek marinettedyupenthen@gmail.com ugradaýyň!

Admin

Serdar, bal almaly yuklejek bolsan

Admin

Marinette, yuklejek bolanyñyzda name kynçylyk yuze cykdy?

Marinette

Kod bilen poçta deň gelenok diýýär

Marinette

Kod bilen poçta deň gelenok diýýär

Marinette

Ugradaýyň maňa!Haýyş!

Marinette

Ugradaýyň maňa!Haýyş!

rustamov

su duzmani mana ugradayyn hays acyp bolanoga ony balynyz yetenok diyya please ugradyn

rustamov

su duzmani mana ugradayyn hays acyp bolanoga ony balynyz yetenok diyya please ugradyn

Marinette

Ugradaýyň!

Durdyyeva

Nadip yüklemeli balynyz yetenok diyya pulu haysi nomre salmaly

Durdyyeva

Nadip yüklemeli balynyz yetenok diyya pulu haysi nomre salmaly

Durdyyeva

Duzmani nadip alyp bolyaa

Durdyyeva

Duzmani nadip alyp bolyaa

Durdyyeva

Bal nadip gazanmaly haysy nomre ugratmaly

Durdyyeva

Bal nadip gazanmaly haysy nomre ugratmaly

Admin

Marinette, kod bilen poçta deñ gelenok diyen bolsa teswir ýazyp bilmerdiñiz

Admin

Durdyyewa, bal almak bölümini okap görüñ

Wepa

Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar. 5 manat ykardaky nomere gecirdim wn şol hat geldi 0801 dan indi name etmeli

Wepa

Pul ugratyan gidenok mana su duzme gyssagly gerek komek edayin

Wepa

Admin yaza bir zatlar

Merjen

Wepa, beyleki nomera gecirip gor

Wepa

Beyleki nomeri ayday men bilemmokda

Wepa

Yazayynda

Merjen

Wepa, +99364351331 su nomera gecirdinmi sen

Wepa

Hawwa

Merjen

onda ertir gecirip gor

Wepa

+99364351331 su nomera gecirdim hany admin yokmy yazanok. Basga nomera gecirmeli bolsa bal diylip yazylgy duran yere basga nomeri yazyp goymaly ekenda

Wepa

Su gun alayjakdym da su duzmani

Merjen

bolmaly adminam sen e-poctany ayyt

Wepa

wbekiyew4@gmail.com

Marinette

Indam balyn yetenok diyyar nm edeyin

Merjen

Marinette, ball yn bolmasa yetenok diyerda

Marinette

Bal nadip Almaly?+_+

Merjen

pul gecirip almaly

Merjen

Ballaryň görnüşleri: 5 manat = 200 bal 10 manat = 400 bal 20 manat = 800 bal 50 manat = 2000 bal Nädip bal almaly? TMCELL: 0804 hyzmaty arkaly +99364351331 belgä ýokarda görkezilen mukdarda pul geçirmeli.

Marinette

Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar. Seyle yazdy indi name edeyin

Marinette

Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar. Seyle yazdy indi name edeyin

Merjen

onna ertire cenli garasaymasan

Marinette

Wah, bolya sag bolun mana hokman gerekti

Merjen

e-poctany ayyt onna

Oraz

Salam admin gowmy. Admin ,,Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany'' atly duzmanizi men g-mail poctama iberayinda gyn gormeseniz mana su wagt srocno gerek bolup durtyda. orazrozmuradov.0104@gmail.com

Oraz

Mumkin bolsa caltyrak ugradyynda srocno gerek bolup dur

Oraz

Admin ugradyynow

Oraz

Mana srocno gerek

Oraz

Haýyş ugradaýyň skachat edip bolanoga

Magtymguly Pirgulyýew

salam mana sol duzme gerek nadip almaly

Merjen

Magtymguly Pirgulyýew, ball satyn almaly

Oraz

Merjen mana srocno gerek duzmani ugradyynda. Su gun tabsyrmaly hayys ugraday.

Oraz

Duzman pulyny kime gecirmeli bolya

Oraz

Birin bir jogap berayow mana srocno gerek duzme

Oraz

Sps merjen

Merjen

Oraz, +99364351331 su nomera gecirmeli

Oraz

Okladym bardymy

Maksat

Aloo admin

Maksat

Aloo jogap berayinda gysagly gerek su duzme mana su wagt almasam bolmaya

Maksat

durdymyrat@gmail.com şuna ugradyp berayin

Merjen

Oraz, haysy nomerdan saldyn

Merjen

Maksat, aljak bolsan ball satyn almaly

Gulya

Men pulum gecirdim balym yok diyya indi name etmeli adamlar

Admin

Gulya, haýsy nomera geçirdiñiz

Marinette

+99364351331 su nomera pul gecirayinmi, Admin

Admin

Marinette, hawa

Marinette

Gecirdim gecdi diyya

Marinette

Aldym sag bolun kop)))

Şöhrat

Salawmaleykim, sumat 5 manat ugratsam goni ballarym gelermi? +99364351331 sul nomera ugratjak. Sumat gerek mana Duzme.

Merjen

Şöhrat , regstrasya eden nomerindan salsan owtomat gecya ball yn

Azym

Shuny imodan ugradayyn srochna name etmeli

Azym

azymm99@gmail.com A ugradayyn

Admin

Azym, bal alyp ýüklabermeli

Nurgozel

Salam admin men su duzmani yuklamde gecenok hayys edyan imodan ugradagan su +99362955803

Admin

Nurgozel, Salam, bal yetenok diyyami?

Nurgozel

Yok yuklamde telefona gecenok yada sol duzmani annabibi2014@yandex.ru su maila oklagan

Nurgozel

Ugradagan duzmani su e-posta: annabibi2014@yandex.ru hayys srocna gerek

Admin

Nurgozel, ugratdyk

Jennet Muratjanovna

Duzmani pul gecrenson iberyanizmi

Admin

Jennet, pul geçireniñizden soñra ozuniz alyp başarmasañyz ugradyp hem bilyaris

Mmmm

Slm admin

Mmmm

Eger e pocta yok bolsa nadip yuklemeli

Mmmm

Aloooo admin yazayda vagtynda

Jennet Muratjanovna

Bolia sol iki nomerin birine oklasan boliamy puly

Jeren

mana suny meredovaj7@gmail.com poctama ugradayyn

Merdan

Admin gayrat ed men alyp bilmedim caryyewmerdan66@gmail.com poctama ugradaynda

Merdan

Hacan ugradarsyn gerekda mana gayrat ed sugunun dowamynda

Admin

Merdan, balyñ ýetenokmy?

Merdan

Men nadip bal almaly?

Didar

Baly nirden toplamaly maslahat beriň

Admin

Merdan, Didar, bal almak bölüminde ýazyk ählisi

Star

Salam,Admin.Siz maña şu düzmäni e-poçtadan ugradaýyñ star1moon7@gmail.com

Mahri

Ugratdymda nädip almaly

Mahri

toyciyewamahri@.gmail.com. sugun alyp bolmazmy

Mahri

Mana gyssagly Gerekda 861410286 den 5 manat gecirdim gayrat edin

Mahri

Admin +99363763113 suna gecirdim yaza

Mahri

Türkmenistan parahatçylygyñ we ynanyşmagyñ watany (düzme) Gerekda gayrat edayda

Mahri

Admin +99363763113 suna gecirdim yaza

Mahri

Köp sagbolyn aldym

Dinara

Salam admin puly ibersem derrew gelyami mana

Dinara

Aloo pulu iberdim

Dinara

Admin barmy pul iberdim

Dinara

DUZMANI IBERJEKMIN

Dinara

Admin+99363763113nomere ugratdym

Dinara

Rashidowadinara@gmail.com iberayin srocny gerekti Jogap yazayyn

Admin

Dinara, pul ugradan bolsan bal gecyar size, alybermeli ozun arkayyn, kyn zady yok

Dinara

Bal gecenoga

Dinara

Admin +99363907122 su nomerden ugratdym gerekda tizrak iberayin

Farangiz

Salam men yokarda gorkezilen nomere pul ugratsam bal mana gelermi

Admin

Dinara, 0801dan sms geldimi geçirildi diýip? Bize sms gelmedi

Admin

Farangiz, bal almak bölümini unslije okap etmeli zatlary etseñzi, geçer

Farangiz

Alo admin barmy

Farangiz

Jogap yazayyn

Farangiz

Alooooo

Farangiz

Pul geçirmek prorammasyndan geçirsem hem geçerä

Farangiz

Men +99363627040 nomerden pul iberdim

Merjen

Farangiz, gecer onna hazir ball

Farangiz

Merjen bal gelenoga

Farangiz

Sroçny geretida

Farangiz

Admin puly geçirdim duzmani iberäýiň meniň telefonum skaçat edenok duzmani

Farangiz

Duzmani iberäýiň meniň telefonum ýüklänoga

Farangiz

Admin e poçta ugradaýyn puly gecirdim emma telim yuklanok boribayewafarangiz@gmail.com

Farangiz

Allooooo kim bar duzmani iberayinda natdiniza

Farangiz

Haýyş şu e-poçta iberayin boribayewafarangiz@gmail.com sroçny gerek haýyş

Admin

Farangiz, ugratdyk

Farangiz

Hayys iberäýin

Farangiz

Mana gelmedä

Farangiz

Haysy programma ugratdynyz

Farangiz

Jogap berayin hayysht

Farangiz

Gaytadan iberayin mana gelmedi

Farangiz

Kop kop sag bolun

ashyrseit

Salam mana şu düzmani e-poçtama ugradp berayinda hayysh orpayeva03@gmail.com .pul gecirdm velin telime gecenok .gayrat edp ugradayynda hayysh srocna gerekda

ashyrseit

Jogap berayinda hayysh

Admin

Ashyrseit, ugratdyk

ashyrseit

sag bolun kop kop allym

Kumry

Salam. Mana su tema boyunca duzme gerekdi. Nadip alyp bolar?

Sumbar

Salam mana su duzme srocno gerekda e-poctama ugradayyn bayramowasumbar@gmail.com hayyst gyssagly

Serdar

Dost haysy nomera gecirmeli onsan mana gelyami duzme

Admin

Serdar, bal almak bölümini okap gor, duzme gelenok bal gelya. Şol balada duzmani yuklap bilyañ telefona

Kerwen

Salam admin bamy

Kerwen

Admin yokmy

Serdar

Haysy nomera oklamaly puly

Dayanch

Salam mana shol temada duzme gyssagly gerekdi haysy nomere oklap bal almaly

Jennet

Salam admin. Duzmani nadip okasa bolyaka srocny gerek komek edayin...

Admin

Dayanch, bal almak bölümi....

Admin

Jennet, öñünden okap bolanok

syhhan

admin sizden hayys syhhan80@gmail.com akkaunda ugradyp berayiin srocno gerek bolup durdy

Admin

Syhhan, saytdan alyp bolmadymy?

Sulgun

Men pul gecirdim alp blmk admin

Saparmyrat

Mana duzme gerek nadip alp bolia

Aziza

Salam admin mana şu duzme gerek men pulyny gecirsem mana şu duzmani poctama serdarovaa17@gmail.com ugradyp beeyanizmi. Haysy nomere puly gecirmeli şonam aydaýyn kyn bolmasa

Aziza

Salam admin mana şu duzme gerek men pulyny gecirsem mana şu duzmani poctama serdarovaa17@gmail.com ugradyp beeyanizmi. Haysy nomere puly gecirmeli şonam aydaýyn kyn bolmasa

Mahri

Pul geciremson duzmani alp bolyanyna

Mahri

Pul geciremson duzmani alp bolyamyka

Maksataly

Duzmani alyp bolyamy Admin

Maksataly

Admin pul gecirjek bolyan welin iki nomerinizhem maksimal derejden yokarda diyyara

Allanur

2 nomeram maksimal derejede yokarda diyya basga nomer ugradan mana srocny gerek duzme

Allanur

2 nomeram maksimal derejede yokarda diyya basga nomer ugradan mana srocny gerek duzme

Mahri

Pul gecirsem gecenoga 2 nomirada gayrat eday admin mana ugraday mahrismahri1@gmail.com gayrat edayin srocna gerek

Merdan

Gayrat edip maña ugradaýyñ maña 1 iýuna gerek hokman ekzamina Hòkmän !!! Ýètişemok janalyyevsary3301@gmail.com

Ayamjorayewa

Admin salam meniñ telim bu programmany ýüklänok elektron poçtama ugradyp berañ kyn görmeseñiz agzam16032002@gmail.com

Güljan

Salam,düzmanı allym haladym sps köp köp

Ayamjorayewa

Güljan salam

Yslam

Nadip bal almaly

kakajan tahyrov

men name uchin yuklap bilemok? balymy nadip kopeltmeli? srocno gerek duzme

Ayamjorayewa

Bagyşlañ men düşünmändirin admin kyn görmeseñiz elektron poçtama ýada imo nomerime ugradyp berañ haýyşt maña ertire gerekdi gyssagly

Ayamjorayewa

Admin barmyka

Gurbanýaz

Su duzmani aljak bolsan nm etmeli pul gecirmelimi nc gecirmeli aytdayyn kim bilyan bolsa gerek mana srocna

Gurbanýaz

Kyn gormeseniz admin ugradayyn mana gayrat et nc gecirmeli pul

Nurana

Admin men pul oturup bal aljak bolsam iki nomada gecirip bomady. Name etmeli?

nurana

su duzmani yuklemek un nace bal gerek

Maksataly

Nurana 200 bal gerek

Merdan

Şu düzme çylşyrymlimika 5 sanak soraglimika ???

Enejan

Mana su duzmani imodan iberayin

Enejan

Admin iberayin mana srocnyy gerek su duzme

Anonymous

Admin haýyş şu düzmäni el poçta ugradaýda kullyyewdayanch21@gmail.com nomeram ayt pul oklayyn

Sevara

+99363778432 +99364020251 nomerlering ikisinede pul gecirjek boldum. Pul gecenok: "Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda duryar" diyip sms gelyar name etmeli?

Perman

Admin maña su duzmani gmailden ugradayyn hayys, nextstuden7@gmail.com adrese, please

Perman

nextstudent7@gmail.com, su adrese

Nurhanaý

Salam maña šu duzme gerek gyssagly hayyś Admin bar bolsa iberayiñ

Jennet

Salam maňa gyssagly şu düzme gerek jmyradowa19@gmail.com adressa ugradayynda hayyş

Nurhanaý

Pul geçirip bolanoga näme etmeli

Rahmetguly Jumakulow

bagyşlaň maňa şu düzme gyssagly gerek

Rahmetguly Jumakulow

bagyşlaň maňa şu düzme gyssagly gerek

Yakup Amanberdiyew

Salam bal nadip almaly

Kerwen

Salam admin mana su duzmani ugradyp bilmersinizmi kerwenesenow16@gmail.com

Suleyman

Salam, men diýän nomeriňize 20 manat ugratdym, emma ýene ýükletjek bolamda siziň balyňyz ýetenok diýär, men näme etmeli? kömek edäýiň!

Admin

Suleyman, limit doldy, gorkezilen nomera sms yazyñ, ugrukdyrarlar

Pamyk

Haysy bina ugratmaly puly

Pamyk

Haysy nomyra ugratmaly puly

Sapa

dos men 5 mnt iberdim ugradylmady diyip geldi mana 200 bal gerek boup durdy name etmeli hayysh dos duzme gerek bolup dur doss

Güljan

Salam admin name uchin balynyz yetenok diyya men bal allym yogsa

Kesha

Admin kime nache manat oklamaly duzmani almak uchin

Admin

Nomerlaryñ limidy doldy, sagat 00:00 dan son ugratsanyz gecer

Osman

Pul geçmän dur näme etmeli?

Kuwat

Админ салам дос кын горме хайышт шу дузмани kubaannayew@gmail.com почта оклап берайда хайышт гаты гыссаглы герек болуп дур

Air

Haysy nomera oklamaly

Şanazar

Baly ndp köpeltmelaý sroçna suu düzme gerekde maňa

Admin

Bal almak bölümi......

Muhammetaly

Bal almak ucin pul gecirjek bolyan bolun gecrnoklamy nm etmeli

murze

oran gawy

Mekan

Salam gyssagly su duzmani pdf formatyny garrymcalister64@gmail.com su gmaila ugradayyn jigim ekzamende su temadan duzme yazmali men balim yrtenok gadryny bilern k9m ugratsa nomryny yazayzynda asagyndan yone gyssagly hayis

Mekan

Salam gyssagly su duzmani pdf formatyny garrymcalister64@gmail.com su gmaila ugradayyn jigim ekzamende su temadan duzme yazmali men balim yrtenok gadryny bilern k9m ugratsa nomryny yazayzynda asagyndan yone gyssagly hayis

Admin

Mekan, ugratdyk

Aganur

Admin men baljak bolyan welin pul geciren no.erim bal berenok

Esret00

Pull ibersem size pull baranoga

Rahat

Bal nadip beygeltmeli

dovlet

suratyny cykarayyn duzmanin

dovlet

gayrat edayin

Sunnet

Nirde baly munyn

Batyr

Baly nirden gormelay

Amannazar

admin mana su duzme gerek ertire yazmaly gayrat et agayew775@gmail.com yada nomerim imodan +99363890459

Amannazar

admin jogap beray gyssagly

Amannazar

admin gyssagly su duzme nm etlmeli gerek mana jog beray

Merjen

Amannazar pul geçirmeli

Admin

Amannazar, bal alyp ÿüklemeli.

Admin

Amannazar, bal alyp ÿüklemeli.

Amannazar

hHaysy nomera gecirmeli aytonson bal gecyami mana

Amannazar

alooooo

Sherzad

Salam men 200 bal almak un bellenilen nomera pul gecirdim yone yuklenman dur admin name etmeli indi?

Amannazar

Dos mnm gecirdim bolyn mnm alp bilemok nm etmelika gitdi bas manat admin jog bersene nm etmeli

Aýnur

Men su duzmani aljak bolyan welin alp bolonok nam etmelika

Aýnur

Maslahat berip bilmeyanizmi

Kumush

Bal maña gelenokkk admin pul geçirdim +99463778432

Aýnur

Admin jogap berenizokmy!

Admin

Aýnur, balyñyz ýetmeýän bolsa, bal almaly

Admin

Kumush, registrasiýa eden nomeriňizden geçiren bolsañyz, balyñyzam geçirilendir

Aýnur

Admin sol bal gazan diyilyan sahypadaky nomere oklasam alp bolyamy baly

Aýnur

Sag bolun aldym

İsa

Gorup okap bolmayamy

İsa

admin jogap berayow

Eneş

Kop kop sağ bolun aldym

Mengli

Balsyz alyp bolanokmy.

Yhlas

Admin ,,Halkyň arkadagly zamanasy'' atly iňlis dilinde ýazylan düzme barmy!!!

Yhlas

Admin jogabyna garaşýan!!!

Admin

Yhlas, bar

Biri

Admin pul ugratdym hacan bal beriler

  - PR-CY Rank