Haladym
521
Ýükle
40
Ady: Ata Gowşudowyň Dordepel eseri.
Ses ýazgy barada: Ata Gowşudowyň Dordepel eseri.
Dili: Türkmen
Baly: 200
Uzynlygy: 56 minut 25 sekunt
Formaty: .mp3
Göwrümi: 51.66 mb
Görülen sany: 5604

Teswirler

Bilbil

Name uçin doly yuklap bilmek?

Kakysh

Kitabyn ozi yokmyka pdf formatda

Admin

Kakysh, bar bar, gözledip görüñ.

Dayanc

name ucin kitaby yuklap bolanok

Dayanc

kitaby yuklejek bolanynda balyn yetenok diyya bal nahili alynyar

Admin

Dayanc, bal almak bölümini okap görüñ

Ahmet Şadyýew

bal almak bolumi nirede

Admin

Ahmet Şadyýew, bal almak bölüminde

  - PR-CY Rank