Haladym
258
Ýükle
11
Ady: Güljemal han
Ses ýazgy barada: Güljemal han barada
Dili: Türkmen
Baly: 100
Uzynlygy:
Formaty: .mp3
Göwrümi: 1 mb
Görülen sany: 3018

Teswirler

arzuw

Maňa synag sorag jogaplar gerek

Admin

synag jogaplar kitaplaryň içinde bilim ulgamyna girip görüň bardyr.

Annamammedow . M

Oz balyny nadip bilmeli

Merinet

bal nadip gazanmaly

Niýet

Annamamedow nireden sen nomerini yazayda okayanmy akademiyada ya indi tabshyrjak bolyanmy

Niýet

Annamamedow nireden sen nomerini yazayda okayanmy akademiyada ya indi tabshyrjak bolyanmy

  - PR-CY Rank