Haladym
143
Ýükle
6
Ady: Dykma serdar
Ses ýazgy barada: Dykma serdar barada
Dili: Türkmen
Baly: 100
Uzynlygy:
Formaty: .mp3
Göwrümi: 3.49 mb
Görülen sany: 1953

Teswirler

aytgurban

salam gardaşlar, men eýrandan, alyp barýan işiňiz diseň oňat. welin biz ulanyp bilemizok.bärde diş - dyrnak bolup türkmen dili ýöretjek bolýarys. elde kitap ýok. sizden hem alyp bolanok. bir çykalga ýokmy?

Enes

Esme soma cist?

  - PR-CY Rank