Haladym
460
Ýükle
130
Ady: Bilimli ozar
Wideo barada:
Dili: Türkmen
Formaty: .apk
Göwrümi: 1.02 mb
Baly: 0
Görülen sany: 3775

Teswirler

Dayanc

Govy app. Mendede bar. Durli soraglar bar aljak diyene maglumat.

Alijan

Bal nol diyip dur welin bal yetenok diyya weli programmany nadip alyp borka?

enejan

bal 0diyip dur aljak bolsam bal yetenk diyya nadip almaly

Admin

enejan, çep tarap ýokarda 3 sany çyzyk bar şoňa basyň görersiňiz

Arslanalayew

YUKLAP BOLANOGA

Admin

Arslanalayew, balyňyz ýetýärmi?

Bahar

Bu program ucin bal yetenok diyyara

Bahar

Bir belga pul gecir dp goyulypdyr weli pul gecirsende bal berilenoga

Atabeg

Şu kitaplary almak bir mugtja bolaýsady.Adminler gaty uly sogap gazanardyňyz ýöne :(

Jahan

Salam, bu kitaby almak üçin näçe bal gerek? Düşnükliräk edäýmeli ekeniňiz.Ýokarda ýazanyňyzda ýüklemek üçin bal gerekdäl ( nol ýazypsyňyz), ýükläp aljak bolsaň balyňyz ýetenok diýip ýazýar???!!!

Akgozel

Baly 0 diyip dura yone yukla bassam balymyz yetenok diyara indi name etmeli bir kitaby doly almak ucin nace bal gerek

Akgozel

Dayanc sen nireden aldyn ayday

Admin

Akgozel, šutaydan

  - PR-CY Rank