KitapTm | MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýyna girjekler üçin gollanma synag soragnamalary 1
Haladym
3331
ýükle
157
Kitabyň ady: MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýyna girjekler üçin gollanma synag soragnamalary 1
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.29 mb
Baly: 800
Görülen sany: 26136

Teswirler

Enejan

Matematika boyunca yokary okuw jayyna giris synagynyn jogaplary yokmyka nadip yuk lap bolyaka

Bagul

Admin kitapda jogaplaram barmy?

Admin

Enejan, bal almak bolumine girip bal satyn alyp yuklap bilersiniz, Bagul, edil shunda dine soraglary bar, jogaplary almak uchin biz bilen habarlashay, elektron salgymyz: kitaptm@gmail.com

Bagul

Spasibo Batyr

Sona

Nadip bal almaly munda

Sona

Men dasary yurtda men nadip pul gecirip bilerin. Men dasary yurt nomerime registrasiya etdim.

Sona

Mana fizika dersindenem soraglar gerek.ona nace bal gerek bolya.kyn gormeseginiz aydayyn.

Admin

Salam Sona, hazirki wagtda dine tmcell arkaly toleg edilende bal alyp bolyar. Dashary yurtdakylar goz onunde tutylmadyk. Bashga birinin usti bilen toleg esip alyp bilersiniz.

Jemal

Mana jogaplary gerek nadip alyp bilerin?

Arslan

admin jogap beray gayratet howlukyan

Arslan

MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary we jogaplary gerek nadip toleg gecirip almaly pochtanyzada yazdym jogap yok!!!!!!!!

Admin

Bal almak bolumine girip bal satyn alyp kitaplary yuklap bilersiniz

Meryem

Salam.Matemikan soraglary bilen jogaplaram bamyka satyn alsan

Admin

Meryem hawa kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ýazaýyň ibereris

Nurpaşşa

Salam admin himiya we biologiýa dersleriniňem soragnamalary barmyka

Admin

Hazirlikçe ýok

Halym Hanow

Diñe jogaplary barmy

Dunyagozel

su soraglar nacinji yylynky

azamat

naçenji ýylyň soragnamasy bu?

Perhat

Algberan jogalary bamyka yokary oluww

Fatima

Ikinjisi ýokmy admin?

Мяхри

Bal nadip almaly???

Admin

Мяхри, bal almak bölümine girip görüñ.

Aly

Maňa TDU biologiýa soragnamalary gerek nirden alyp bolarka?

Admin

Aly, "gözle" bölüminde gözlediñ, çykar.

Guga

Taslama ugratsak bal berilyami?

Мяхри

Salam bal nace bolmaly yuklemek ucin

Admin

Guga, name taslama?

Admin

Мяхри, salam, şu maglumat üçin 800

Guga

Matematiki taslama;icinde bedewler bn bagly seneler matematikada

Admin

Guga, ugradyp görüñ, beriler

Guga

Ok

Merjen

nacinji yylyn soraglary?

Admin

Merjen, geçen ýylyñky

Merjen

Admin, jogaplary bamy onnan?

Admin

Merjen, jogaplar üçin gollanma kitaplar bar

G.B.B.

Salam admin bul soraglar haýsy uniwersitet ya inistuta degişli ? Kyn gormesen jogap beray)

Admin

G.B.B, salam, belli bir ÝOJ diyip gidenok, umuman matematika dersinden.

Begenc

salam.bal almak ucin nm etmeli dusundirayin hayys

Sir

Admin tel nomer pul gecirmek limit dolupdyr name etmeli

Eziz

Admin soragnamalar haysy yylynky we haysy okuw jayynynky

Akmyrat

Salam. Turkmen Dowlet ulag we aragatnasyk institutynyn fizika we matematikadan giris soraglary barmyka we ikisi jemi nace bal bolya?

Ay

Shun jogaplaryn nadip alyp bolyaka tapmadymda

Lachyn

Matematikadan jogaplary yokmyka

Nazly

Salam Hydyr Deryayew adyndaky mugallymcylyk mekdebiniň matematika we turkmen dili edebiyatdan soragnamalar yokmyka

Nowruz

senin nomeryna pul salyp bolanaga bal almak un

Serdar

Bal bilen kitaby almalymy dos

Admin

Serdar, howwa ball bilen almaly

Admin

Serdar, mugt kitaplarymyz hem bar. Kitabyň aşagynda görkezilendir.

Rahat

Hydyr Derýaýeýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň matematika we Türkmenistanyňtaryhy dersinden soragnamalar ýokmyka

Admin

Rahat , edil şo mekdebiňki yok. Ýöne beýlekiler bilen gabat gelýän bolmaly.

Rahat

Men inniki ýyl şo mekdebe tabşyrmakçy.Onsoň şu kitapdakylara görä taýýynlansam bolarmyka

Admin

Rahat, elbetde.

Laçyn

Hemme uniwertetlaňky deň bolyarmy admin? Goni shu zatlar chykarmy?

Admin

Lacyn, gollanma hokmunde hemmesine bolyar .

Laçyn

Ynsanperwer university hem degişlidir dp umut edyan

Admin

Laçyn, üstünlik arzuw etýaris.

Serdar

Salam admin jogaplary barmy yok bolsa nirden tapyp bolar

Admin

Serdar, yok

Mekan

Salam admin matematika dersi boýunca ýokary okuw jaýlarynyñ jogaplary barmyka

Admin

Mekan, yok

Atanazar

admin bu soragnama näçenji ýylyňky we orta hünär okuw mekdebine gabat gelýärmi

Admin

Atanazar, howwa

Mekan

Bolya

Rahat

Salam.Şu kitapdaky soraglaryň jogabyny nirden alyp bilerin??

Ataska

Su kitaby yuklemek un nace bal gerekka

Admin

Ataska, 800 ball

Rahat

Mundaky soraglaň jogaplaryny berip bileňizokmy?

Admin

Rahat, yok

Gulzada

Admin kitapda jogaplaram barmy

Admin

Gulzada, ýok

Gulzada

Admin jogaplary nirden alyp bolarka bilseñiz komek edayiñ

Ahmet

Admin. Salam. Nädip bal alyp bolarka

Admin

Ahmet, salam, bal almak bölümini okap görüň

  - PR-CY Rank