KitapTm | Döwlet guşy
Haladym
6091
ýükle
187
Kitabyň ady: Döwlet guşy
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 19.11 mb
Baly: 100
Görülen sany: 52271

Teswirler

Оля

Bu kitaby almak ucin sizin balynyz yetenok diyya. Bu name diymek bolya? Men dusunemok. Beyleki kitaplaryn kopusine ❤️(haladym) goyup cykdym sonda-da bolanok. Men nadip bu kitaby yuklap bilerkam

Admin

Her kitabyň içinde, kitaby almak üçin näçe bal gerekdigi ýazylan, meselem şu kitap üçin ýokarda ýazylgydyr 100 bal diýip. Bal satyn alyp islän kitabyňyzy ýükläp bilersiňiz, bal satyn almak üçin menudan bal almak bölümine girmeli.

Meylis

Kitaby alybilenoklai 100 balm gtdida inni nahili bolya kitap

Admin

Meylis internedinizin yokary tizlikli ishleyan wagty yuklemekligi maslahat beryaris, doly almankanyz kesilendin internediniz, kitap doly yuklenen daldir, shol sebapdenem alan kitabynyz achylyan daldir. Tazeden yuklay shol bir kitaby tazeden yuklemek uchin sizden ball gitmeyar.

Jamaladdin

Şu kitap barada düzmeler ýokmy? Bolsa ssylka taşlap goýayňda haýyş!!!

Admin

Jamaladdin, gysga wagtyñ içinde taýýarlap goşarys

Nazik

Men bal aldym ýöne kitaby ýükläp bilemok, siziň balyñyz ýetenok diyyar. Nadip alyp bolar indi?

Nazik

Kõp kõp sagboluň. Kitaby aldym pdf gõrnüşinde

Halil

Mn pul ugratdym yöne bal gosulanokda hacan kopelya indi gyssaglytymda

Admin

Halil, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Kumush

Su kitap barada düzmeler yokmy?

nargiza

Bu kitaby alman okap bolanokmy?

Admin

Nargiza, ýok

Serdarov Shatlyk

Admin kitaby aldym welin telefona gecmedi yone balymdan ayyrdy

Admin

Serdarov Shatlyk, täzeden alyp görüň, bal gitmez täzeden alsaňyz

Bobo

balyň bahasy näçe?

Admin

Bobo, 5manat - 200 ball

Gulshat

Icinde dowlet gushy romanynada duzme badyra

Munira

Salam dowlet gusy romany barada cylsyrymly meyilnama duzme bar bolsa sylka taslap goyayynda hayys!

Ýyldyz

Dowlet gusy romanynda turkmenin dowletlilik yorelgesi diyen temada nadip duzme yazsa bolya

Ýyldyz

Dowlet gusy romanynda turkmenin dowletlilik yorelgesi diyen temada nadip duzme yazsa bolya

Ýyldyz

Dowlet gusy romanynda turkmenin dowletlilik yorelgesi diyen temada nadip duzme yazsa bolya

Malik

Salam men pul gecirdim balymy nirden bilmeli gecendigini

???

Dowletgusy romanyndan tayyar dduzme ba 61461241 imoda

Döwran

bal berilenok pul geçirildi

  - PR-CY Rank