KitapTm | Döwlet guşy
Haladym
3710
ýükle
108
Kitabyň ady: Döwlet guşy
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 19.11 mb
Baly: 100
Görülen sany: 23963

Teswirler

Оля

Bu kitaby almak ucin sizin balynyz yetenok diyya. Bu name diymek bolya? Men dusunemok. Beyleki kitaplaryn kopusine ❤️(haladym) goyup cykdym sonda-da bolanok. Men nadip bu kitaby yuklap bilerkam

Admin

Her kitabyň içinde, kitaby almak üçin näçe bal gerekdigi ýazylan, meselem şu kitap üçin ýokarda ýazylgydyr 100 bal diýip. Bal satyn alyp islän kitabyňyzy ýükläp bilersiňiz, bal satyn almak üçin menudan bal almak bölümine girmeli.

Meylis

Kitaby alybilenoklai 100 balm gtdida inni nahili bolya kitap

Admin

Meylis internedinizin yokary tizlikli ishleyan wagty yuklemekligi maslahat beryaris, doly almankanyz kesilendin internediniz, kitap doly yuklenen daldir, shol sebapdenem alan kitabynyz achylyan daldir. Tazeden yuklay shol bir kitaby tazeden yuklemek uchin sizden ball gitmeyar.

Jamaladdin

Şu kitap barada düzmeler ýokmy? Bolsa ssylka taşlap goýayňda haýyş!!!

Admin

Jamaladdin, gysga wagtyñ içinde taýýarlap goşarys

  - PR-CY Rank