KitapTm | Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly(düzme)
Haladym
683
ýükle
32
Kitabyň ady: Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly(düzme)
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2023ý.
Formaty: .docx
Göwrümi: 0.02 mb
Baly: 200
Görülen sany: 7454

Teswirler

zarina

??? Arkadag Serdarly temadan duzmeler kimde bar bolsa gmaildan ugradayynda pls elenabekmyradowa@gmail.com

Pena

Zarina, ugratdym poctana

zarina

sps Pena gordum

Admin

Pena, ogurlyk zat gowy däldir.

Cynar

Arkadag Serdarly düzme kimde ba bolsa manamdam ugradayyn pls su güne gerek chynarrahimova@gmail.com

Baky

Arkadag serdarly bagtyýar ýaşlar duzme ugrdayyn haýyş wepadurdyyewb3@gmail.com

Atajan Döwletow

99363778432 su nom 5manat sallym baly nadp barlamaly

Admin

Atajan Döwletow, ÿokarky sag burçda adamjyga basyp, hasabym bölüme girseñiz gorkezilendir

Atamyrat

63778432 şu noma 5 manat sallym welin ball gelenok hacan gelya

Аля

???, senne hemme zat bar походу

Аля

Admin, menne kitap bolmoly если хотите g mail ugrat я скину

Admin

Mekan, adamlara ýamanlyk etjek bolup her zat edýär.

Admin

Аля, что за книга?

Admin

Mekan, aýyrdym, her hili ID bilen giryär. Gyz maşgala özem Söýegowa Mähri

Jemal

Arkadag Serdarly temadan duzmeler kimde bar bolsa gmaildan ugradayynda ssalammm346@gmail.com

Admin

Jemal, başga zat ugradýarlar. Arkaýyn boluň gerek düzmäňizi ugraaýarlar.

Durdana

Pena maňada ugradyp bilmeýäňmi Arkadag Serdarly düzmäni

Admin

Durdana, yok ugradyp bilmeýär

bahar

hol gun pena dp biri duzme paylasdy sonu nam un tapyp bolonok

Aksaher

Salam. Gayrat edip kimde bar bolsa ugradaysyn Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar hakda duzme gylychdurdyyevaejes@gmail.com

Admin

Selbi, Aksaher, ýükläp alaýyň , teswir dilegçilik üçin däl.

Admin

Cxinaraa, ýükläp alaýyň

Awram

Yüklemek pula admin

Soltan

Salam doslar manada ugradayyn hayys soltanhamitjanow44@gmail.com ya-da 63634317 linkdemi hayyyyyyys

Hekim

Pena manada duzme ugraday yylyn adyna. atayewaaylar.22@gmail.com

Yazgeldi

Salam manada ugradayyn yazgeldigaryagdyyew20@gmail.com

Tylla

Manada ugradayyn please

Guzeliammmma

Admin, iki nomada gecirmelimi

Admin

Chary, Soltan, Hekim, Yazgeldi, Tylla biderek jan edip soramaň.

Admin

Chary, Soltan, Hekim, Yazgeldi, Tylla biderek jan edip soramaň.

Admin

Guzeliammmma, yok haysy bolsada birine

Mn

Pena ugradyp berayin linkden yazdym welin jogap bolmady puluny geciryan

Aganazarova Kumush

Admin pul gecirip bolanok diyya

Aganazarova Kumush

Alooo

Admin

Mn, ýükläp alaýyñ. Bir adam bar Her hili atlar bilen girip aldap pul geçirtýär. Pena , Begench, Awraam we ş.m. seresap boluň. Aldanmaň.

Aganazarova Kumush

Admin pul gecirip bolanok diyya sizin goyan nomerlerinize

Aganazarova Kumush

Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar. Ine sey dp dur iki nomerede

Admin

Aganazarova Kumush, sagat 00:00dan soň geçirip bilersiňiz. Limit doldy. Bagyşlaň.

Aganazarova Kumush

Alioo

Aganazarova Kumush

Bolia sag bolun

Aganazarova Kumush

Dowletlilik yorelgesi temadan duzme yokmy sizde

Admin

Aganazarova Kumush, bar.Gözlediň.

Mn

Bal sorayara baly nadip almaly

Admin

Hormatly agzalar, seresap boluň. Nomerini goýup kitap bar diýýänler moşennikdirler. Aslynda şol bir adam ýöne dürli registrasiýalardan girip Dürli nomerler goýýandyr, Bizem elimizden gelenini ederis. Eýýäm 6 agzamyza pul geçirdip başga kitap iberipdir. Aldanyp bize aýdanyňyzyň peýdasy ýok. ILKI PIKIRLENIŇ, SERESAP BOLUŇ.

Mn

64041495 nomynyza pul gecirsem bal beryanizmi

Ayna

Pul gecirjek boldum, yone hasabynyz geciris mukdaryndan kop diyyar

DDidaR

Ayna 7 sapar gecirip bolya sonsy dolan boliamasa

Kerem

Alo pul geçirdim yöne bal gelenok

Aganazarova Kumush

Dowletlilik yorelgesi baradaky temany nireden gozledip bolar

Döwran

Admin pul gecenoga nomruna

Altybay

Manada arkadag serdarly bagtyyar yaslar yyly barada duzme gerekdi

Aganazarova Kumush

Aldayarey sul halal skrin bar ynanmansana

Aganazarova Kumush

Aldayarey sul halal skrin bar ynanmansana

Aganazarova Kumush

Pul 12den son gecya diyfi sondan son bal alyp bilyaniz

Aganazarova Kumush

Admin mna dowletlilik yorelgesi dp duzme gerekkk yok sizin sahypanyzda

Aganazarova Kumush

Oyun etdm mnda yok diydin mna

Halal skrin bar

Ai yio ßul duzme bar mende

Aganazarova Kumush

Berda onna mna yok diydin

Altybay

Admin hazir pul gecirsek bolyamy

Altybay

Admin pul gecirjek bolyamy

Aganazarova Kumush

Admin barmyka????

Altybay

Adminn

Didar

Admin

Altybay

Dinar sen pul gecirdinmi

Altybay

Dinar sen pul gecirdinmi

Altybay

Didar

Altybay

Adminn

Altybay

Adminn

Altybay

Adminn

Aganazarova Kumush

Altybay 12den son gecirin bolia diydi

Altybay

Bolya hazir 12den gecdida

Aganazarova Kumush

Gecdi menki

Altybay

Men kartdan geciripdirin name bolya indi

Altybay

Aganazarowa kumush manada ugradayda plz

Aganazarova Kumush

Pul geciren bolsan skacat et bolia

Aganazarova Kumush

Nadip ugradayyn

Arslan

Adminler 63778432 nomera pul gecirdim bal hacan geler

Arslan

Alooooo

Arslan

Gowy sayt ekeni sps

Döwran

Kumush sen skacat etdinmi

Admin

Hormatly agzalar, seresap boluň. Nomerini goýup kitap bar diýýänler moşennikdirler. Aslynda şol bir adam ýöne dürli registrasiýalardan girip Dürli nomerler goýýandyr, Bizem elimizden gelenini ederis. Eýýäm 6 agzamyza pul geçirdip başga kitap iberipdir. Aldanyp bize aýdanyňyzyň peýdasy ýok. ILKI PIKIRLENIŇ, SERESAP BOLUŇ.

Admin

Hormatly agzalar, seresap boluň. Nomerini goýup kitap bar diýýänler moşennikdirler. Aslynda şol bir adam ýöne dürli registrasiýalardan girip Dürli nomerler goýýandyr, Bizem elimizden gelenini ederis. Eýýäm 6 agzamyza pul geçirdip başga kitap iberipdir. Aldanyp bize aýdanyňyzyň peýdasy ýok. ILKI PIKIRLENIŇ, SERESAP BOLUŇ.

Admin

Hormatly agzalar, seresap boluň. Nomerini goýup kitap bar diýýänler moşennikdirler. Aslynda şol bir adam ýöne dürli registrasiýalardan girip Dürli nomerler goýýandyr, Bizem elimizden gelenini ederis. Eýýäm 6 agzamyza pul geçirdip başga kitap iberipdir. Aldanyp bize aýdanyňyzyň peýdasy ýok. ILKI PIKIRLENIŇ, SERESAP BOLUŇ.

Admin

Hormatly agzalar, sere-sap boluň. Nomerini goýup kitap bar diýýänler moşennikdirler. Aslynda şol bir adam ýöne dürli registrasiýalardan girip Dürli nomerler goýýandyr, Bizem elimizden gelenini ederis. Eýýäm 6 agzamyza pul geçirdip başga kitap iberipdir. Aldanyp bize aýdanyňyzyň peýdasy ýok. ILKI PIKIRLENIŇ, SERESAP BOLUŇ.✅

Азиз

Salam hayys mana arkadag serdarly bagtyyar yaslar yyly taze menzillerin gozbasy duzme gerekdi срочно gmailima ugradip berin azizbazarow97@gmail.com

Азиз

azizbazarow97@gmail.com

Dinara

Salam düzme näçe sözden ybarat?

Admin

Азиз, ýükläýiň

GULALEK

Salam manada duzmani ugradayyn Arkadag Serdarly bagtyyar yaslar duzmesi gerek gulalekallanazarowa98@gmail.com

Admin

GULALEK, aldyňyz ýene gerekmi?

  - PR-CY Rank