KitapTm | Başlangyç synplarda matematikany okatmagyň usulyýeti.
Haladym
14
ýükle
Kitabyň ady: Başlangyç synplarda matematikany okatmagyň usulyýeti.
Awtory: N.Açilowa
Kitap barada: Ýokary we orta mekdepler üçin okuw-usuly gollanma. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan hödürlenildi.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2015
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3.98 mb
Baly: 100
Görülen sany: 319

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank