KitapTm | Hex kodlama elipbiýi
Haladym
20
ýükle
3
Kitabyň ady: Hex kodlama elipbiýi
Awtory: Seýitbaý Guwandykow
Kitap barada: Bu elipbiýde ýazylan haty gizlin saklap bolýar.Başgada matemetika mysallaryny hem kodlap bolýar.Bu programma faýllary we programmalary kodlap başga birine ibermek üçin hem ulanylýar.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2022
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.39 mb
Baly: 100
Görülen sany: 255

Teswirler

Seýitbaý

Men kitaby ýazan.Kitaby goýanyňyz üçin sag boluň.

Karol

maledes şeýdip ýaz

  - PR-CY Rank