KitapTm | Diplomatik wekilhanalaarda habar-seljeriş-düşündiriş işi
Haladym
7
ýükle
Kitabyň ady: Diplomatik wekilhanalaarda habar-seljeriş-düşündiriş işi
Awtory:
Kitap barada:
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2016
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.2 mb
Baly: 50
Görülen sany: 224

Teswirler

Arzuw

bal nadip almaly

Admin

Arzuw, bal almak bölümini okap görüñ

  - PR-CY Rank