KitapTm | Pars dilinde alynma sözleriň gysgaça sözlügi
Haladym
334
ýükle
249
Kitabyň ady: Pars dilinde alynma sözleriň gysgaça sözlügi
Awtory: Çangliýew Güýçmyrat
Kitap barada:
Dili: türkmen dili, pars dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.71 mb
Baly:
Görülen sany: 1592

Teswirler

Leýla

Kiçijegem bolsa oran gowy sozluk eken, awtora sag bolsun aydasym gelyar

Tach97

Şul awtoryň ýene bir kitaby bar eken, Pars diliniň gepleşik kadalary, şu kitabam alyp görüň, gowy eken

Tach97

Täze infarmasiýa alyp bilersiňiz, diläm sada eken, düşnükli

  - PR-CY Rank