KitapTm | Okeanologiýa
Haladym
11
ýükle
1
Kitabyň ady: Okeanologiýa
Awtory: G. Gurbandurdyýew, E.G. Gurbandurdyýewa, G.O. Hamraýew
Kitap barada: Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.65 mb
Baly: 50
Görülen sany: 107

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank