KitapTm | Gurnama-taýýarlanyş işleriň tehnikasy we tehnologiýasy hem-de kebşirleýiş işleri
Haladym
3
ýükle
5
Kitabyň ady: Gurnama-taýýarlanyş işleriň tehnikasy we tehnologiýasy hem-de kebşirleýiş işleri
Awtory: A.Tölekow
Kitap barada:
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3.34 mb
Baly:
Görülen sany: 67

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank