KitapTm | Tehniki – terminologiki iňlis – türkmen – rus sözlügi
Haladym
55
ýükle
4
Kitabyň ady: Tehniki – terminologiki iňlis – türkmen – rus sözlügi
Awtory: B.Durdyýewa
Kitap barada: Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy
Dili: türkmen dili, rus dili, iňlis dili
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.64 mb
Baly: 100
Görülen sany: 757

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank