KitapTm | HALKARA ETIKETI WE DIPLOMATIÝA
Haladym
0
ýükle
Kitabyň ady: HALKARA ETIKETI WE DIPLOMATIÝA
Awtory: O. Geldymuhammedowa, H. Baýramow, A. Garaýew, Ý. Seýitgeldiýew, N. Altyýew
Kitap barada: Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2019
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.41 mb
Baly: 100
Görülen sany: 70

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank