KitapTm | PARS DILINIŇ GEPLEŞIK KADALARY
Haladym
582
ýükle
233
Kitabyň ady: PARS DILINIŇ GEPLEŞIK KADALARY
Awtory: Çangliýew Güýçmyrat
Kitap barada:
Dili: türkmen dili, pars dili
Çap edilen ýyly: 2021
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.84 mb
Baly:
Görülen sany: 1977

Teswirler

Yslam

Gowy kitap

Leýla

Gowy kitap eken, sag boluň!

Megamega

Parsça kino görýänlere maslahat berýän şu kitaby, awtor sag bolsun!

Sara

Megamega goşulýan menem, gowy kitap, täze zatlar kän eken öwrenmäge

Tach97

Ýagşy kitap eken

Tach97

Spasibo!

  - PR-CY Rank