KitapTm | PARS DILINIŇ GEPLEŞIK KADALARY
Haladym
1074
ýükle
669
Kitabyň ady: PARS DILINIŇ GEPLEŞIK KADALARY
Awtory: Çangliýew Güýçmyrat
Kitap barada:
Dili: türkmen dili, pars dili
Çap edilen ýyly: 2021
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.84 mb
Baly:
Görülen sany: 3009

Teswirler

Yslam

Gowy kitap

Leýla

Gowy kitap eken, sag boluň!

Megamega

Parsça kino görýänlere maslahat berýän şu kitaby, awtor sag bolsun!

Sara

Megamega goşulýan menem, gowy kitap, täze zatlar kän eken öwrenmäge

Tach97

Ýagşy kitap eken

Tach97

Spasibo!

Abdulla

Kitaba söz ýok, 2-nji we 3-nji bölümler üçin awtora aýratyn sag bolsun aýdýan, indiki kitaplarynada garaşýan

Мурат

Уникальный учебник, жаль что не на русском, респект автору.

Medine

Hemme sapaklaryň içinde diňe 1njini bilýän ekenim, üýtgeşik sapaklar kän öwrenmäge, spasibo

Serik

Türkmençe bular ýaly kitabam bar ekenaý, super, ali! Maňa gerek zatlaň ählisi bar eken, Çangliýew Güýçmyrada aýratyn sag bolsun! Diňe üstünlik!

Söýenç

Gow kitap husom omad

  - PR-CY Rank