KitapTm | Ýapon dili
Haladym
57
ýükle
80
Kitabyň ady: Ýapon dili
Awtory: N. Amangeldiýewa, G. Myradowa
Kitap barada: Ýokary okuw jaýlary üçin ýapon dili kitaby
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2017
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.43 mb
Baly:
Görülen sany: 937

Teswirler

Jenneta

Nädip bal almaly

Admin

Jenneta, bal almak bölümini okap görüň

Merdan

"ýükle" diýlen ýerde 9 ýazylgy dur,şuny almak üçin 9 bal gerekdigini aňladýarmy bu?

Admin

Merdan, 9 diymek 9 gezek yuklendi diymek, kitap balsyz, mugt, "ýükle" düwmäni basyp alybermeli, bal gerek däl

LEYLI

salam onat kitap eken mana yarady

MEYSIN

kitap diysen acajyp sps size

Raimova

Aranyzda bal satyn alan barmy ?????

Admin

Raimova, ICQ:99363778432 ýazyp bilersiñiz

  - PR-CY Rank