KitapTm | Ätiýaçlandyryş işiniň gözegçiligi we audit
Haladym
1
ýükle
2
Kitabyň ady: Ätiýaçlandyryş işiniň gözegçiligi we audit
Awtory:
Kitap barada: Leksiýalar toplumy
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.69 mb
Baly:
Görülen sany: 35

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank