KitapTm | Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Konstitusiýasy boýunça mugallym üçin gollanma we düşündirişli sözlük
Haladym
0
ýükle
4
Kitabyň ady: Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Konstitusiýasy boýunça mugallym üçin gollanma we düşündirişli sözlük
Awtory:
Kitap barada: Bu kitapça, esasan, ABŞ-nyň Konstitusiýasynda ulanylan adalgalar we konstitusiýa degişli käbir düşünjeler bilen tanyşmak isleýän mugallymlar üçin niýetlenendir.
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.54 mb
Baly:
Görülen sany: 52

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank