KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Haladym
206
ýükle
27
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Awtory:
Kitap barada: Soragnamalar, jogaplary bilen.
Dili: turkmen dili
Çap edilen ýyly: täze
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 420
Görülen sany: 1744

Teswirler

Dayanc

Bal nadp almaly

Guljahan

Salam . Birin0ji gezek pul gecirdim. Gecdi.Name ucin ikinji gezek pul gecirjek bolamda pul gecenok?

Admin

Sagat 0:00dan soň geçirmegiňizi haýyşt edýäris. Limit doldy. Bagyşlaň.

Gulalek

салам бал надип алмалы айдайын

Admin

Gulalek, bal almak bölüminde görkezilen. Ýokatda çep burçda üç sany çyzyga bassaň çykýar

Rowshen

Kop sagbolun minnetdar

Gulsoltan

Salam men pul gecirdim su nommere 99364041495 pul alyndy yone bal alyp bolanok namcun

Admin

Gulsoltan, bize agza bolan belginizden gecirdinizmi?

Chynar

Nam un mn kitaby skacat edip blmk?!

Admin

Chynar, yukle duwma basyn balynyz yetse yuklar

maksat

Balyny nadip bilmeli

maksat

Salam admin men sana kitap iberjek bolyan welin kitap gidenok nadip ibermeli

suleyman

Kitaplar ugratjak Boylan we link bolonok

Admin

Suleyman, poçta ugradyp görüñ

  - PR-CY Rank