KitapTm | Türkmenistanyñ Lukmançylyk Uniwersitetiniñ himiýa dersi boýunça (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Haladym
202
ýükle
106
Kitabyň ady: Türkmenistanyñ Lukmançylyk Uniwersitetiniñ himiýa dersi boýunça (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Awtory:
Kitap barada: Üns beriñ, köne ýylyñky, diñe gollanma hökmünde peýdalanmak üçin
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2015
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.55 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1733

Teswirler

Lacyn

Салам мана бу китабы и берина

Lacyn

Салам бу китабы надип алып боля

Şirin

Puly geçirdim bal gelmadi nm etmeli

Admin

Şirin, haýsy nomera geçirdiñiz? 0801dan gecdi diyip sms geldimi?

Rejepbibi

Balymy nireden bilip bolyar

Rejepbibi

Apyoo

azym myradow

Name ucin alyp bolonok admin

Isa Nazarow

Şu kitaby maña ugradaýyň

Guncha

Nadip bal gazanyp bolya.jogap berayinda

Admin

Guncha, bal almak bölümini okap görüñ

Nafisa

Jogaplary yokmy

Tirkeş

Salam admin men kitap ýollapdym bal geçmedä bal haçan geçýär

jennet

salam Admin men 6 man gecirdim emma mana bal henizem gosulanok bal hacan gosulyar sony aydyp bilyanizmi

Admin

Jennet, haysy nomera geçirdiñiz

  - PR-CY Rank