KitapTm | Türkmenistanyñ Lukmançylyk Uniwersitetiniñ biologiýa dersi boýunça (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Haladym
157
ýükle
24
Kitabyň ady: Türkmenistanyñ Lukmançylyk Uniwersitetiniñ biologiýa dersi boýunça (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Awtory:
Kitap barada: Üns beriñ, köne ýylyñky, diñe gollanma hökmünde peýdalanmak üçin
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2015
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.54 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1390

Teswirler

Eziz

Baly nadir barlamaly

Admin

Eziz, bal almak bölümini ünslije okap gorseñiz ýazykdyr

Eziz

Admin men sol nomeriñize pul geçirdim ýöne kitap yuklap bolonok hayys edyan ugradayyn

Admin

Eziz, nira ugratmaly

Eziz

Pul geçiren nomerime ýa-da ezizannamyradow56@gmail.com sahypama

Admin

Eziz, ugratdyk

Esret00

Admin soňkulary yokmy

Esret00

Admin soňkulary yokmy

Isa Nazarow

Şu kitaby maña ugradaýyňda

Nafisa

Pul gecirdim alyp bolonok kitaby.yaaa puly alyp bal bermenizi adamlary aldap

  - PR-CY Rank