KitapTm | SAT study quide
Haladym
14
ýükle
76
Kitabyň ady: SAT study quide
Awtory:
Kitap barada: Bu kitap ABŞ-nyñ ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin gollanma hökmünde ulanylýar. Umuman hem kitapda dürli ugurlar boýunça gyzykly testlar we sapaklar jemlenen.
Dili: Iñlis dili
Çap edilen ýyly: 2019
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.4 mb
Baly:
Görülen sany: 481

Teswirler

Oraz

Salam. Men şu kitaby ugradypdym ýöne maňa bal entäk gelmedi. Men ýene-de birnäçe kitap ugradypdym ýöne maňa olardanam bildiriş gelmedi. Şu meseläni çözüp berseniz has hoşal bolaryn. Sag boluň!!

Admin

Oraz, size jemi 500 bal berildi, ugradan kitaplaryñyzydan diñe şul goýulan bolsa, onda beýleki ugradan kitaplaryñyz bize gabat gelenok ýa-da bizde öñ hem ýerleşdirilen. Adaty ýagdaýda kabul edilen kitap üçin 200 bal berilýär, size bolsa 500 berildi, ýalñyşlygy gysga wagtyñ içinde öwreneris. Kömegiñiz üçin sag boluñ!

Oraz

Meni ýalñyş düşündiñiz 500 berildi ýöne ol 6 aý mundan ozal berildi diýip geldi . 500 bal şu täze goýanalaryma ýalňyş wagt bildirişi bilen geldi oytyan ýada entäk barlanmady meň ugradan kitaplarym.

LEYLI

salam Admin mana su kitaby imodan +99364320248 belga iberip bilersinizmi

  - PR-CY Rank