KitapTm | Türkmenistanda bank edaralary tarapyndan çekilen we ýerlesdirilen serişdeler boyunça göterimleri hasaplamagyň, tölemegiň we töletdirip almagyň hem-de olary buhgalteriýa hasabynyň hasaplarynda görkezmegiň tertibi hakynda D Ü Z G Ü N N A M A
Haladym
0
ýükle
Kitabyň ady: Türkmenistanda bank edaralary tarapyndan çekilen we ýerlesdirilen serişdeler boyunça göterimleri hasaplamagyň, tölemegiň we töletdirip almagyň hem-de olary buhgalteriýa hasabynyň hasaplarynda görkezmegiň tertibi hakynda D Ü Z G Ü N N A M A
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.15 mb
Baly: 100
Görülen sany: 31

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank