KitapTm | Banklarda buhgalterçilik hasaba alnyşy 1 kitap
Haladym
22
ýükle
Kitabyň ady: Banklarda buhgalterçilik hasaba alnyşy 1 kitap
Awtory: G. Babaýew
Kitap barada: Ýokary okuw jaýlary üçin okuw kitaby
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2020
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3.78 mb
Baly: 200
Görülen sany: 522

Teswirler

Shirin

Mazmun taýdan örän baý we gymmatly kitap. 2-njisi hem neşir edildi. Ýakyn wagtda saýtyňyzda ýerleşdirilmegine garaşýarys.

  - PR-CY Rank