KitapTm | Täze taryh 9 ikinji neşir
Haladym
85
ýükle
14
Kitabyň ady: Täze taryh 9 ikinji neşir
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2017
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.06 mb
Baly: 100
Görülen sany: 881

Teswirler

Abdyrahman

açanok balyn yetenok diyyä

Admin

Abdyrahman, sebäbi balyñyz ýetenok

Resul

Hormatly Admin bal nadip alyp bolar

Resul

Hormatly Admin, siz meniň size iberen faýllaryma bal berip bilersinizmi

Admin

"Hormatly" Resul, garaşmagyňyzy haýyşt edýäris

Resul

"Hormatly" Admin, siziň işiňiz kyndygyny bilýärin sizi kän azara goýmamaga çalşýaryn yöne size iberen faýllarym size peydaly boldymy mende basgada şonuň yaly bar siz meniň iberjek kartalaryma naçe bal berip bilersiniz

Resul

Hormatly Admin, meniň balym henizem 0

Admin

Resul, bize kitap gerek

Resul

Bagyşlaň yöne men Rowaýatlar diýip bir kitabam iberipdim yada ol kitap sizde barmy

Admin

Resul, balyňyz geçirildi

Resul

sagboluň men size minnetdar

  - PR-CY Rank