KitapTm | Düýş ýorgut
Haladym
6611
ýükle
276
Kitabyň ady: Düýş ýorgut
Awtory:
Kitap barada: Düýşleriñ manysyny aýdyp berýan kitap
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.06 mb
Baly: 100
Görülen sany: 78469

Teswirler

Gunça

Kitaby almak üçin balyñyz yetenok diýýäñiz welin baly nirden gazanmaly Düşünmedim

Admin

Gunça, bal almak bölümini okap görüñ

Guwanch

Nadip agza bolmaly

Aygozel

Bal almak bolumini tapmadymlaa.yaman kynlashdyryanyzla 1 kitap aljak bolsan

Admin

Aygozel, cep yokarky burcda 3 sany cyzyk bar shony basyn bal almak bolumi bar shol yerde

Serdar

Eger dasary yurtda bolsan name etmeli

Admin

Serdar, pochtamyza yazayyn

Admin

Merdan, yuklapsiniza

Admin

Kakajan, bal almak bölümini okap görüñ

Kerim

0804-den pul gecirenden son name etmelika

Admin

Kerim, 0801dan pul geçdi diýip sms gelenden soñra bal goşular.(puly registrasiýa eden nomeriňizden geçirilen bolsa)

Dayanch

Pul gecirdim bal berenok

Admin

Dayanch, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Dayanch

Howwa gecirdim

Admin

Dayanch, gecdi diyip sms baran bolsa, balyñyzam geçendir. Tazeden barlap görüñ

Mahym Dowletowa

Pul gecdi ondada nameucindir yuklenenyok name etmeli

Admin

Mahym Dowletowa, pdf açyan programmañyz barmy?

Ayna

Kitap ugratdym yone bal bermediniz

Admin

Ayna, ugradan kitabyñyz bizde barmy öñ?

Aybolek

Nadip yuklemeli admin Yukle bassamam yuklanoga

Aybolek

Nadip okamalyka muny yuklapdir welin

Maral

Nomerimi hemme zadymy yazdymam pulam gecirdim balymy gorjek bolyan wln bildirislerde yoga kitabam alanok

Gurbanow Gadam

kitaby satyn almankañ okap, tanşyp soñ alsañ bolonokmy?

Mahym

Gaty kynclyk doredeniniz ucin kop kop sagbolun:(

Admin

Mahym, name kynçylyk ýüze çykdy?

Arslan

Men pul okladymda nadip bilmeli gecenini

Admin

Arslan, sag tarapda, ýokarky burçda belgijik bar, şoña bassañyz görersiñiz balyñyzy

Bägül

Salam bal almana pul gecirdim velin bal gelenokda

Admin

Bägül, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi? Hawa bolsa balyñyzam geçendir, täzeden barlap görüñ

Mahym Dowletowa

Kitaby nadip almaly

Mahym Dowletowa

Kitaby nadip almaly

Mahym Dowletowa

Kitaby nadip almaly

Admin

Mahym Dowletowa, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüň

Nedir

Bal nirden almaly?! Mena pul okladym yzy yoga munun!

Nedir

Pul okladym ne kitap okap bolya,nede bal alyp bolya,etyanizmi halaljyk edında,yada bir dusuner yalu,yada ansatjyk alar yaly edında,garaz acmalymy acyanyz!!!

Admin

Nedir, barandyr çalaja näsazlyk ýüze çykdy, bagyşlañ

Serdar

Pul oklasam bal berilmez oydup pikir edyan siz name diyyaniz

Admin

Serdar, ICQ:99363778432 ýazaýyñ

Bagul

Nace bal gerek 1 kitap un

Admin

Bagul, her kitabyň aşagynda görkezilendir

Döwletgeldi

Düýş ýorgut kitaby aldym, kitaby açyp bilemok.

Nowruz

Pul gecdigi balam gecyarmi

Selbi

Men bal almak un pul gecirdim indi kitaby nadip skacat etmeli

Hajy

Men pul saltym shondada bal yetenok diyya

Kulakova....

Men pul gecirdim entegem bal gecenok

mahriban

adam oynayanyz siz agza bol diyya sonam bal yetenok diyya

Admin

mahriban, agza bolanyñyzdan soñ bal almak bölümini okañ nadip bal almalydygy ýazylgy bal almasañyz kitap alyp bolonok

Aly

Pul janynyzy alsyn sizin

Aly

0804 den yanky iki nomerin haysam bolsa birine 5 manat oklasan 200 bal berilya shol registrasiya eden nomerindan dogrymy ya bashgada etmeli zat barmy

Admin

Aly, howwa. Leksikaňyzada serediň.

Aly

5 manat 99364041495 shu nomera okladym shol registrasiya eden nomerimdan yone balym dolanokda

Aly

Skrinshot edip ugradyp bolyan yeri yokmy suratyn

Aly

Inni hchan geler mana bal

Aly

Gechdi sagja bol Tanryyalkasyn

Admin

Aly, howlukmaň, bal awtomatiki usulda 3-4minudyň içinde geçýär.

  - PR-CY Rank