KitapTm | Proýektirlemegiñ esaslary
Haladym
290
ýükle
42
Kitabyň ady: Proýektirlemegiñ esaslary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 10.85 mb
Baly: 200
Görülen sany: 2570

Teswirler

Aýgözel

9-njy synplar üçin ýokmy?

Admin

Aýgözel, gozledip gorayin

Aýgözel

Admin, gözläp gördüm, tapylmady (((

Admin

Aÿgözel, onda yokdyr. Tapsak goyarys hokman

Aýgözel

Bolýar, minnetdar

Ataýewa Meñli

Salam men şu kitaby almak isleýän Menli

Admin

Ataÿewa Meñli, bal alyp ÿükläp bilersiñiz.

Nagy

Kiaby nadip almaly naman baly gerek

Nagy

Kiaby nadip almaly naman baly gerek

Nagy

Kitaby

meyli

5 manat gecirdim 200 bal aldy. Yukledim kitaby. Yone 20 baytlyk fayl yuklenyar we acylmayar. Jogap beriñ admin

Admin

Meyli, vpn öçürip ýükläp görüñ, doly almasa açmaýar. Onda hem alyp bilmeseñiz poçtañyza ýa da imo ugradaýarys

begenc

+99364041495 belgä 5 manat geçirdim.Bal gelmedi

Şerali

9-njy synp üçin kitap ýokmy??

Şerali

Admin nirede sen

Admin

Şerali, bar gözledip göräýiň

  - PR-CY Rank