KitapTm | Proýektirlemegiñ esaslary
Haladym
1384
ýükle
94
Kitabyň ady: Proýektirlemegiñ esaslary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 10.85 mb
Baly: 200
Görülen sany: 12786

Teswirler

Aýgözel

9-njy synplar üçin ýokmy?

Admin

Aýgözel, gozledip gorayin

Aýgözel

Admin, gözläp gördüm, tapylmady (((

Admin

Aÿgözel, onda yokdyr. Tapsak goyarys hokman

Aýgözel

Bolýar, minnetdar

Ataýewa Meñli

Salam men şu kitaby almak isleýän Menli

Admin

Ataÿewa Meñli, bal alyp ÿükläp bilersiñiz.

Nagy

Kiaby nadip almaly naman baly gerek

Nagy

Kiaby nadip almaly naman baly gerek

Nagy

Kitaby

meyli

5 manat gecirdim 200 bal aldy. Yukledim kitaby. Yone 20 baytlyk fayl yuklenyar we acylmayar. Jogap beriñ admin

Admin

Meyli, vpn öçürip ýükläp görüñ, doly almasa açmaýar. Onda hem alyp bilmeseñiz poçtañyza ýa da imo ugradaýarys

begenc

+99364041495 belgä 5 manat geçirdim.Bal gelmedi

Şerali

9-njy synp üçin kitap ýokmy??

Şerali

Admin nirede sen

Admin

Şerali, bar gözledip göräýiň

Muhammednazar

Admin salam 8 Proyektirlemegin esaslary kitady domkompyuter@bk.ru poçtama ugadyn 5 manat zynyan

Muhammednazar

Admin salam 9 Proyektirlemegin esaslary kitady barmy

Admin

Muhammednazar, salam, gözledip göräýiň

Myhman

Salam Admin. Maňa imodan kyn görmän häzir imodan ugradaýyň haýys. Zerur bolup dur kitap

Muhammednazar

Admin näme boldy kitap

Admin

Muhammednazar, gözledip göräýiň gerek kitabyňyzy

Aisha

Salam nadip bal almalyka sizde

Admin

Aisha, salam bal almak bölümini okap görüň

Sohbet

Admin baly nirden nadip almaly

Admin

Sohbet, bal almak bölüminde görkezilen

Röwşen

Salam, pul okladym diýilen nomere öz profilimde görkezilen nomerden. Bal entegem ýüklenmedi. Poçtama oklap beräýiň şu kitaby. Aslynda 9-njy synplaryňky gerekdi maňa, ýöne "8 bar eken diňe" diýmek üçin alyp otyryn. rowshengowshak@gmail.com

Admin

Röwşen, dogry oklan bolsañyz balyñyz barandyr

Kerim

Salam. 99363778432 belga 5 manat gecirdim, yone ball alyp bilmedim

Admin

Kerim, salam, barandyr balyñyz

Bayrammyrat

Ay aldowcylar bir kitap diyip bir giden zat etdiryaniz sonam bal yok naman baly ol... men halamadym saytynyzy

  - PR-CY Rank