KitapTm | Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň Hukuk fakultetiniň Hukugy öwreniş hünäriniň (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Haladym
500
ýükle
67
Kitabyň ady: Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň Hukuk fakultetiniň Hukugy öwreniş hünäriniň (gollanmak üçin) döwlet synag soragnamalary (köne ýyllaryňky)
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 1000
Görülen sany: 5364

Teswirler

Aýşa

edil sunun yaly Turkmen dili we edebiyatdan hem bolmagyna garasyas

sulya

Taze ýyllaryñky yokmyka komek edayiñ

Tirkish

Men 50 manat şu belgimden size ugratdym welin balym gelmedi

Tirkish

Admin jogap ýazayyň

Admin

Tirkish, siziñ nomeriňizden bize zat gelenok, imo screenshot edip smsy ugradyñ, hemme zat siziñ aydyşyñyz ýaly bolsa meselesi yok, geçireris

Maksatjan

Salam admin. Men Maksat Bazarow şu gollanmany ýüklemek üçin näme etmeli? Haýyş kömek ediñ

Admin

Maksatjan, agza bolan belgiňden pul geçirip bal satyn almaly

Admin

Maksatjan, agza bolan belgiňden pul geçirip bal satyn almaly

Atajan

Salam admin 99363778432 su nomera 25tmt pul okladym balym gecenok gayrat edip uns berayinda

Atajan

Salam admin 99363778432 su nomera 25tmt pul okladym balym gecenok gayrat edip uns berayinda

Atajan

Salam admin 99363778432 su nomera 25tmt pul okladym balym gecenok gayrat edip uns berayinda

Atajan

Salam admin 99363778432 su nomera 25tmt pul okladym balym gecenok gayrat edip uns berayinda

Admin

Atajan, geçendir

Jumageldi

Admin gollanmany doly satyn almak ucin nace bal gerek

Bagtygül

Kitaby nadp almaly jgb berayin

Admin

Jumageldi, 1000 ball

Admin

Bagtygül, bal almak bölüminde görkezilen

Jumageldi

Admin naçe manat oklamaly nomury ugradaý

Jumageldi

Admin naçe manat oklamaly nomury ugradaý

Jumageldi

Admin naçe manat oklamaly nomury ugradaý

Jumageldi

Admin naçe manat oklamaly nomury ugradaý

Admin

Jumageldi, bal almak bölümini okap göräý

Sanur

Admin Iki nomer bar haysyna ugratmaly

Admin

Sanur, tapawudy ýok

Bagtygül

Salam soraglary almak ucin nc bal gerek

Admin

Bagtygül, salam, 1000bal

Bashim

Bal giç geçÿär öÿtÿän

Bashim

Pul geçirdim welin bal ÿokla.bir günä boldy geçenine.

Admin

Bashim, pul geçiren nomerinize sms ýazaýyň

Eniştein02

Bal näme?

  - PR-CY Rank