KitapTm | Edebiýat 8
Haladym
691
ýükle
15
Kitabyň ady: Edebiýat 8
Awtory: Geldiýew G., Mämmetgurbanow M.
Kitap barada: Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VIII synpy üçin okuw kitaby.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2020
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.89 mb
Baly: 200
Görülen sany: 5238

Teswirler

Mario

ADMINI MUNU NÄDIP YUKLEMELI

Mario

ADMINI MUNU NÄDIP YUKLEMELI

Mario

1 kitap ucin näce bal gerek

Admin

Mario, edil şul kitap üçin 200ball, her kitabyn aşagynda görkezilendir

Merjen

nadip yuklemeli

Merjen

baly nadip almaly

Admin

Merjen, bal almak bölümini okap görüñ

Merjen

bal nämaň baly bolýa

Merjen

sen berip bilmeýäňmi bal

Admin

Merjen, kitap almak üçin bal almaly, bal almak bölüminde görkezilen

Rovshen

Hormatly Admin! Men siziň 99364041495 belgiňize 200 ball almak üçin geçiren 5 manat tölegime hiç hili jogap gelmedi, ball goşulmady. Eger maňa kitap almaga mümkinçilik döredip bilmeseňiz, meniň geçiren pul serişdämi gaýtaryp bermegiňizi soraýaryn...

Rovshen

Indi gerek däl, giç boldy... Ertir kitabyň original görnüşini berýäler. Meniň pulumy yzyna geçirmegiňizi talap edýärin !!!

Admin

Rovshen, ICQ:99363778432 ýazaýyñ

  - PR-CY Rank