KitapTm | Telekeçiligiň esaslary
Haladym
6
ýükle
2
Kitabyň ady: Telekeçiligiň esaslary
Awtory: A.Amanow, N.Ganyýew, A.Pigamowa.
Kitap barada: Telekeçiligiň esaslaryokuw kitaby bazar ykdysadyýetiniň esasy şerti bolan hususyýetçiligi ösdürmek, iri, orta we kiçi telekeçilik kärhanalary bilen bir hatarda, maşgala we ýekebara zähmete esaslanyp telekeçilik işlerini alyp barmaklygyhäsiýetlendirilýär. Okuw kitabyorta hünär okuw mekdepleriniň ykdysady hünärleri boýunça okaýan talyplary, şeýle hem telekeçilik işini alyp barýan işgärler üçin niýetlenendir.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2016
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.12 mb
Baly: 200
Görülen sany: 247

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank