KitapTm | Matematikadan 8-nji, 9-njy, 10-njy synplar üçin olimpiada meseleleri we olaryň çözülişi
Haladym
830
ýükle
105
Kitabyň ady: Matematikadan 8-nji, 9-njy, 10-njy synplar üçin olimpiada meseleleri we olaryň çözülişi
Awtory:
Kitap barada: Kitaby ýükläniňizde diňe içinde ssylka bar şol ssylka basyp alyp bilersiňiz. Kitabyň baly 400
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.07 mb
Baly: 400
Görülen sany: 8579

Teswirler

Gülruh

Salam admin. Toleg gecirdim. Yone alyp bilmedim. Bolmady. Nadip almalydygyny aytsanyz hoşal bolardym. Sagboluñ

Admin

Gülruh, salam, imodan ýa-da @maildan ugradaýarys?

Gülruh

arazmedowjeyhunmyrat@gmail.com salga ugradayyñ. Sagboluñ

Admin

Gülruh, ugratdyk.

Gülruh

Sagboluñ. Minnetdar

Aýnur

Salam. Baly nadip gazanmaly

Admin

Aýnur, salam, bal almak bölümini okap görüñ.

Dinara

Salam men bal aldym yone kitaby alyp bilemok jogap berin

Admin

Dinara, salam, 99364041495 sms ýazaýyň

Admin

Kerim, agza bolan belgiden geçirmeli

Kakajan

Salam admin. Toleg geçirdim. Ýone alyp bilmedim. Nadip almalydygyny aytsanyz hoşal bolardym. Sagboluň

Admin

Kakajan, salam, balyñyz ýeterlikmi?

Aynur

Salam pul ugratdym bal gelenoga .

Admin

Aynur, Salam, registrasiýa eden nomeriňizden geçiren bolsañyz, balyñyzam barandyr

Aynur

Gelenoga +99365883433 Nomerden 10 manat ugratdyma. Yükla bassam bal yetenok diyya

Aynur

aynursaparowa565@.com

Aynur

Jogap berayin

Admin

Aynur, 64041495 imodan skrinşot edip ugradaýyň geçirendigiňizi görer ýaly, bize ol nomerdan pul gelenok entäk

Aynur

İberayin

Aynur

Şu nomere sobşenyada iberdim bardymy

Aynur

@maildenem ugratdym. Görayin

Aynur

Alo

Aynur

Sag bolun

Aynur

Sag bolun

Aynur

Naçenji sahypalar 8 nji klasa degişli

Jeren

Salam agam men matimatikan olimpiyada meselelerini alantym yone dine 1 sahypasy acdy galanyny acmady sony gyn gorman men gmail adresime iberip beran. jerenyagsi@gmail.com

Admin

Jeren, şol sahypada gök bilen ýazylan hat bardyr, şoña bassañyz "google диск" acylar, şondan ýüklemelidir

Toyly

Puly nadip ugratmaly aydayynda

Admin

Toyly, 0804 bilen bal almak bölüminde görkezilen nomerlaryň birine

Rustam

Ruscamy yad turkmencemi kitap

Mämmetmyrat

salam admin kitap aljak name etmeli

Mämmetmyrat

alo

Begenc

Salam agam bagtym hem yyldyzym kitaby doly gornusde alyp bolarmyka hayys

Begenc

Alo

Begenc

Bal aljak bolsan Edil hazirem sol nomera ugratmalymyka puly ya

Begenc

Bal aljak bolsan Edil hazirem sol nomera ugratmalymyka puly ya

Admin

Begenc, hemişe şol iki nomeryñ birine geçirmeli, agza bolan nomeryñyzdan geçirmeli ýöne

Didar

Salam 11nji synp olimpiyada sorog jogaplaryny alyp bolormyka

Didar

Alo jogap galdyrayyn

Admin

Didar, salam, gözledip göräýiñ

Jeyran

Salam .nace manat gecirmelikä

  - PR-CY Rank