KitapTm | Logistika leksiýa toplumy
Haladym
184
ýükle
14
Kitabyň ady: Logistika leksiýa toplumy
Awtory: Bahar Annagurbanowa
Kitap barada: word formatdadyr
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.29 mb
Baly: 200
Görülen sany: 2801

Teswirler

Adyl

Kitabyň bahasyny nadip görmeli?

Admin

Adyl, her kitabyň aşagynda ýazylgydyr

Roza

Logistika ulgamynda işleri maddylaşdyrmak. Belgiler we nyşanlar temalardan leksa gerek yone menin balym yetmedigi sebapli kitap acmady indi nadip su temalardan leksalary almaly?

Admin

Roza, täzeden barlap görüñ, ikinji sapar bal gerek däl

Dayanc

Yene bal soraya name etneli bal yetenok diyse

Admin

Dayanc, bal almaly bal almak bölümini okap görüñ

  - PR-CY Rank