KitapTm | Himiýadan meseleler we gönükmeler ýygyndysy (8-10)
Haladym
1416
ýükle
97
Kitabyň ady: Himiýadan meseleler we gönükmeler ýygyndysy (8-10)
Awtory: M.Baýramgulyýew, M.Setdarow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2011
Formaty: .pdf
Göwrümi: 4.24 mb
Baly: 200
Görülen sany: 10411

Teswirler

Döwlet

Salam men size kitap ugratdym welin mana bal gelmedile

Admin

Döwlet, salam, ugratdyk.

Röwşen

Admin.mana su kitaby imodan ugradayda haýş +99361975213

Röwşen

Men size himiya 7 kitap ugratdym ýone bal gelmedi

Röwşen

Salam admin men 5 manada bal aldym kitaby aljak bolsam yüklanok indi bolsa balym hem yok komek et!!!

Röwşen

Salam admin men 5 manada bal aldym kitaby aljak bolsam yüklanok indi bolsa balym hem yok komek et!!!

Admin

Röwşen, internediñiz pesdir, tazeden yuklap görüñ, täzeden ýüklemek üçin bal gerek dal

Begenc

Bal nadip almaly owredayin

Begenc

Admin nadip yuklemeli

Admin

Begenc, yokarda cep burcda üç sany çyzyk bar, şoňa basyp bal almak bölüminde hemme zat ýazylgy.

Guli

Salam men size kitap ugratdym ýöne bu kitaby aljak bolsam balyňyz ýetenok diýýä näme etmeli

Admin

Tawus, sizin iberen kitabynyz bizde bar. šo sebäpli hem bal size gośulmady. Bizde yok kitaby iberiñ ,baly gysganmarys.

Guli

Bir kitaba näçe bal berilýär sizde nähili kitaplar ýoklygyny nädip bilmeli

Admin

Tawus, 1 kitap 200 bal. Ugratjak kitabyñyzy "gözle" bölüminde gözledip gorüñ, çykmasa bizde ýoklugy bolýar

Guli

Men size edebiyat 7 kitap ugratdym ýa olam barmy sizde bal gelenini nädip bilmeli

Admin

Tawus, bar bizde. Hasabyňyza girip gorseñiz görkezer balyñyzy

Guli

Salam, puly nädip geçirmeli?

Admin

Tawus, registrasiÿa eden nomeriñizden geçirmeli.

Guli

Nädip men öň geçirip göremok

Purliyeva

Yazylan nomere pul oklayan gecyar

Admin

Tawus, Bal almak bölüminde hemme zat görkezilendir.

Samsyk

Salam, bu kitabyň näçe sahypasy bar

Admin

Samsyk, salam, ýükläp alyp göräýiñ

Cynar

Nadip almala admin agaza bolup bolanok iceri gorsemem girenok hayys aydayynda

Cynar

Nadip almala admin agaza bolup bolanok iceri gorsemem girenok hayys aydayynda

Cynar

Nadip almala admin agaza bolup bolanok iceri gorsemem girenok hayys aydayynda

serhet

balyñy nädip köpeltmeli aýdaýyñda haýyşt

Admin

Serhet, bal almak bölümini okap gör

serhet

bolýa sps admin

Mekan

Salam! Men kitap almak isleýärin haýsy nomere pul geçirmeli

Mekan

Näçe manada näçe bal berilýär

Admin

Mekan, salam! bal almak bölüminde görkezilendir

Nurana

Men bal allym yuklanok nm un

Nurana

Men bal allym yuklanok nm un

Admin

Nurana, täzeden barlap görüñ, saýtymyz 2gün işlemedi

Nurana

Salam men size kitap ugratdym bal gazanmak ücin. Indi taze kitap almak ucin name etmelika

osman

Salam Admin nädip bal almaly meňki kompýuterde öwredäý haýyş

osman

Salam Admin nädip bal almaly meňki kompýuterde öwredäý haýyş

osman

Salam Admin nädip bal almaly meňki kompýuterde öwredäý haýyş

Admin

Nurana, salam, ICQ: 99363778432 ugradaýyñ kitabyñyzy

Admin

Nurana, salam, ICQ: 99363778432 ugradaýyñ kitabyñyzy

Admin

Nurana, salam, ICQ: 99363778432 ugradaýyñ kitabyñyzy

Admin

osman, salam, bal almak bölümini okap görüñ

Guli

Salam admin gaýrat edip maňa nädip pul oklap bolia şony öwredäý haýyş senden

osman

Kitap ugratsam bal gelenoga aýdaýyň haýyş meňki kompýuterde

Admin

Guli, bal almak bölümini okap görüñ

Admin

osman, 99363778432 ICQ ugradaýyñ

osman

iberdim bardymy

Admin

osman, ICQ'dan ýazaýyň

Real Madrid

Admin men kitap aljak bolyan himiya meseleler yygyndysy diyen kitap shony mana acq dan ugradyp berayda

  - PR-CY Rank