KitapTm | Mesnewi
Haladym
420
ýükle
40
Kitabyň ady: Mesnewi
Awtory: Mewlana Jelaletdin Rumy
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.29 mb
Baly: 200
Görülen sany: 4207

Teswirler

Alparslan

ýüläp bolanok nädip ýüklemeli aýdaýyň

Admin

Menudan bal almak bolumine girip bal satyn alyp yuklap bilersiniz

Resul

Salam hormatly admin. Yene bir hayysh Alishir Nowaya degishli kitaplarynyz bar bolsa yada tapyp bilmek mumkinchiliginiz bar bolsa biz bilenem paylashayyn. Sag bolun.

nejısım

Batyr mn başga nomdan pul geçırjek bal almak üçn regıstırasıya eden nomdandalde başka nomdan haysy nomdan geçıryanımem aytjak sana onsan men akaundyma bal gelıp bılyamı

Admin

Hawa, toleg edeninden son mana bashdaky registrasiya eden pochtany sms eday toleg eden nomerine

nejısım

Axa bolıa sps ertır Toleg ederin hokman

Kerim

Şu kitaby poçta ugradyp beräýiň?! kerim_himik@mail.ru

Kerim

Daşary ýurtda bolsak bal satyn alyp bolýarmy?

Admin

Salam Kerim, siziň daşary ýurtdadygyňyzy göz öňünde tutyp, bu kitaby mugt iberdik, saglykda ulanyň.

Andy

Salam, menem daşary yurtda, mana da ugratsanyz begenerin libertinenver@gmail.com

jemal

Taze giren agzalara yeñillik yokmyka hormatly admin şu kitaby gözleyardim sizden hayyş

Maksat

Slmkm!Nädip bal alyp bolÿar?

  - PR-CY Rank