KitapTm | Nury Halmämmet
Haladym
238
ýükle
321
Kitabyň ady: Nury Halmämmet
Awtory: Jemile Gurbanowa
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.08 mb
Baly:
Görülen sany: 3796

Teswirler

Resul

Salam admin. E pocta jogap berayda kyn gormeseň

Admin

Jogap berdim.

Resul

Salam admin. Jogap yazda

Admin

Kitaphana sentýabryň 2-sinden başlap seredip başlarys, oňa çenli sabr etmeli bolarsyňyz. Häzirki wagtda bir maýa goýum taslamanyň üstünde işleýäris.

Aynura

Salam, men düyn 10 manat pul geçirdim yöne mana bala gelenok, hasabymdaky nomer bn pul geçiren nomerim bir

Atajan

Admin jogap yazsana bal nadip almaly

Resul

Salawmaleykim Hemmelere, Mana Magtymguly romany gerekdi kimde ba bolsa habarlashsyn. Men elektron addresim resulgarryyev94@gmail.com

Admin

Salam hormatly ullanyjylarym, elektron kitaphanamyzyň işläp başlandygyny size habar berýärin

Çary

Salamlar gutlaÿan gowy bolypdyr. Tuweleme. Allayalkasyn. Gowy iş edipsiniz. Pul okladym gayrat edip seredip göyberin. Hasabyma gelmedi bal.

Çary

Wagzy Azat kitap gerekdi

Admin

Wagzy Azat kitabyň saýtymyzdaky salgysy http://kitaptm.com/?book=1306 ýa-da gözleg bölüminden Wagzy Azat diýip gözletseňiz tapýar.

  - PR-CY Rank