KitapTm | Bularyň baryda sen hakda
Haladym
49
ýükle
182
Kitabyň ady: Bularyň baryda sen hakda
Awtory:
Kitap barada: Goşgy
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.19 mb
Baly:
Görülen sany: 904

Teswirler

Guvanjovna

Awtory kimkä shu kitabyň?

Mayagozel

Dowletgeldi Annamyradowda sheyle yazgylar bolmaly

Amangeldi

Salam men diýseñ begenýän şular ýaly kitaphana döredilenine Allajan bundan beýlagem höwri köp bolsun gowy kitaplar ugratdym menem admin tarapyndan goyulsa nesip bolsa.

ogulgerek

Bu kitabyn awtoryny bilip bolmayamy?

Aýşa

gaty gowy,yone awtoryny bilsek has hem gowy bolardy

Aýşa

name ucin awtoryny bermediklerini indi bildim.Ol oz gosgularynda Bahar atly gyzy soyendigini,o gyzyn hem basga adama barandygy yagny oz durmusy barada yazylypdyr we ozuni tanatmak islanok.Dogrumy???