KitapTm | Habar beriş serişdeleriniň ykdysadyýeti we menejmenti
Haladym
11
ýükle
Kitabyň ady: Habar beriş serişdeleriniň ykdysadyýeti we menejmenti
Awtory: Agamyrat Mämmedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.52 mb
Baly: 200
Görülen sany: 495

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank