KitapTm | Habar beriş serişdeleriniň önümçilik hem-de guramaçylyk işleri
Haladym
1
ýükle
2
Kitabyň ady: Habar beriş serişdeleriniň önümçilik hem-de guramaçylyk işleri
Awtory: H.Goçmyradow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.33 mb
Baly: 200
Görülen sany: 564

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank