KitapTm | Maşgala durmuşy
Haladym
1744
ýükle
716
Kitabyň ady: Maşgala durmuşy
Awtory: A.Nohurow, A.Nohurow
Kitap barada: Kitaby ýükläniňizde diňe .pdf formatda bir faýl bar şol faýlyň içinde ssylka bar şol ssylka basyp alyp bilersiňiz. Kitabyň baly 200
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1992
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.09 mb
Baly: 200
Görülen sany: 11912

Teswirler

Yomut

Kitaby haladym kitaby almak isleyan

Yomut

Haladym

Jan

Salam

Jan

Su kitaby almana komek edayin

Admin

Salam, bal almak bolumine girip bal alyp kitaby yuklap bilersiniz.

Hemra

Kitaby aldym yone acanok name sebapden...?

Admin

Doly alan dalsin, tazeden yuklap gorun

Serdar

Kitaby aldym yone acmayat

Admin

Serdar kitabyn gowrumine seredip gor, saytda 8.82 mb gowrumde gorkezilen, sen doly almadyk bolayma, biz barden alyp barlap gorduk achyp dur.

Mahri

Gaty govy eken

Arsen

Gowyja kitap eken

Döwletgeldi

Aldym yone acanok word da seredayinda

Admin

Döwletgeldi, täzedenem alyp gör, bizde açylyp dur, eger ýene-de açylmasa poçtaňy ýaz, men ibereýin.

Döwletgeldi

Dos kop sagbol aldym acya ekeni ok

Hanmyrat

Salam Batyr, mende acanok men poctama ugraday hancik1991@mail.ru

Admin

W.salam Hanmyrat, iberdim. Siz doly alan dälsiňiz, täzedenem ýükläp görüň şol bir kitaby täzeden ýüklemek üçin bal gerek däl, şu kitabyň göwrümi 8.82 mb, siziň ýükläniňiziň göwrümi näçedigini anyklap görüň, eger göwrümi bellenilen göwrümden az bolsa onda doly ýüklenen däldigidir. Doly ýüklenmedik bolsa-da açylmaýar.

B

Almana komek edayin

B

Bal almak un diylen zatlary etdim yone men balym kopelenok

Admin

Haýsy belgi bilen töleg etdiniz ?

rejep

Hasaba geçirdim. Name uchin gelenok bal.

Admin

Sebäbi siz telefon belgiňizi doly görkezmänsiňiz, şol sebäpden hem size bal barmandyr, men size ruçnoý bal berdim, kitaby ýükläp bilersiňiz, öz profiliňize girip telefon belgiňizi doly görkezmegi unutmaň.

Dawut

Salam admin men Arap dili atly kitaby ugratdym welin mana bal gelmedi namucinka

Admin

Sonky gelen maglumatlary heniz gorup yetishemzok, 1 hepdan dowamynda gorushdirip ballarynyzy bereris.

Dovran

Admin kitaby skayner gornushde dalde pdf kompyuterda yazyp chykarylan bolsa has govy bolordy, skaynerda gaty dushuniksiz, a kitaba soz yok Nuhurovun jany sag bolsun)) govy chykarlan bolsa 5 manat dal 25 manadam bersen bolordy

Admin

Menudan bal almak bolumine gir

Ģùlnabat

Kitaby online usti bn okap bolyarmy

nejısım

Naılı görünüşde cykarylanam bolsa gou kıtap okajak Ada'm ücin

guncha

salam, men bal almak un pul gechirimim amala ashanok, sebabi:Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar.

guncha

komek edayin, kitaby okasym gelya

nejısım

O naılı amala Aşanok pulu gecırıp gordunmı???Guncha sen nırden

Şanazar

Salam gadyrdan dostlar su kitaby almana komek edäyiñ hayyş maña masgala durmusy kitap zerur gerek sylagñyz menden +99363220959

Admin

Şanazar men sizin email pochtanyza ssylkasyny ugratdym, tazeden yuklap hem alyp bilersiniz

Merlin

ýükläp bolanoga

Admin

Merlin bu kitaby sen ýükläpsiň, yelefonuň download bukjasyny barla

Merlin

ýükläp aldym . спсб

Nury

Men kitap yuklap aljak bolyan nametmeli

Ylham

Nury bal almak bolumine girip bal alyp yuklap bilersin

Nury

Bal aldym indi kitabay nadip almaly

Yago

Kitaby almak kyn d@l eken aldym acdy indi okamakcy.

Jemal

Bal almak üçin pul geçirdim, kitaby nädip almalyka?

Devlet

Salam nädip bal gazanmaly