KitapTm | Maşgala durmuşy
Haladym
6400
ýükle
991
Kitabyň ady: Maşgala durmuşy
Awtory: A.Nohurow, A.Nohurow
Kitap barada: Kitaby ýükläniňizde diňe .pdf formatda bir faýl bar şol faýlyň içinde ssylka bar şol ssylka basyp alyp bilersiňiz. Kitabyň baly 200
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1992
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.09 mb
Baly: 200
Görülen sany: 43456

Teswirler

Yomut

Kitaby haladym kitaby almak isleyan

Yomut

Haladym

Jan

Salam

Jan

Su kitaby almana komek edayin

Admin

Salam, bal almak bolumine girip bal alyp kitaby yuklap bilersiniz.

Hemra

Kitaby aldym yone acanok name sebapden...?

Admin

Doly alan dalsin, tazeden yuklap gorun

Serdar

Kitaby aldym yone acmayat

Admin

Serdar kitabyn gowrumine seredip gor, saytda 8.82 mb gowrumde gorkezilen, sen doly almadyk bolayma, biz barden alyp barlap gorduk achyp dur.

Mahri

Gaty govy eken

Arsen

Gowyja kitap eken

Döwletgeldi

Aldym yone acanok word da seredayinda

Admin

Döwletgeldi, täzedenem alyp gör, bizde açylyp dur, eger ýene-de açylmasa poçtaňy ýaz, men ibereýin.

Döwletgeldi

Dos kop sagbol aldym acya ekeni ok

Hanmyrat

Salam Batyr, mende acanok men poctama ugraday hancik1991@mail.ru

Admin

W.salam Hanmyrat, iberdim. Siz doly alan dälsiňiz, täzedenem ýükläp görüň şol bir kitaby täzeden ýüklemek üçin bal gerek däl, şu kitabyň göwrümi 8.82 mb, siziň ýükläniňiziň göwrümi näçedigini anyklap görüň, eger göwrümi bellenilen göwrümden az bolsa onda doly ýüklenen däldigidir. Doly ýüklenmedik bolsa-da açylmaýar.

B

Almana komek edayin

B

Bal almak un diylen zatlary etdim yone men balym kopelenok

Admin

Haýsy belgi bilen töleg etdiniz ?

rejep

Hasaba geçirdim. Name uchin gelenok bal.

Admin

Sebäbi siz telefon belgiňizi doly görkezmänsiňiz, şol sebäpden hem size bal barmandyr, men size ruçnoý bal berdim, kitaby ýükläp bilersiňiz, öz profiliňize girip telefon belgiňizi doly görkezmegi unutmaň.

Dawut

Salam admin men Arap dili atly kitaby ugratdym welin mana bal gelmedi namucinka

Admin

Sonky gelen maglumatlary heniz gorup yetishemzok, 1 hepdan dowamynda gorushdirip ballarynyzy bereris.

Dovran

Admin kitaby skayner gornushde dalde pdf kompyuterda yazyp chykarylan bolsa has govy bolordy, skaynerda gaty dushuniksiz, a kitaba soz yok Nuhurovun jany sag bolsun)) govy chykarlan bolsa 5 manat dal 25 manadam bersen bolordy

Admin

Menudan bal almak bolumine gir

Ģùlnabat

Kitaby online usti bn okap bolyarmy

nejısım

Naılı görünüşde cykarylanam bolsa gou kıtap okajak Ada'm ücin

guncha

salam, men bal almak un pul gechirimim amala ashanok, sebabi:Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar.

guncha

komek edayin, kitaby okasym gelya

nejısım

O naılı amala Aşanok pulu gecırıp gordunmı???Guncha sen nırden

Şanazar

Salam gadyrdan dostlar su kitaby almana komek edäyiñ hayyş maña masgala durmusy kitap zerur gerek sylagñyz menden +99363220959

Admin

Şanazar men sizin email pochtanyza ssylkasyny ugratdym, tazeden yuklap hem alyp bilersiniz

Merlin

ýükläp bolanoga

Admin

Merlin bu kitaby sen ýükläpsiň, yelefonuň download bukjasyny barla

Merlin

ýükläp aldym . спсб

Nury

Men kitap yuklap aljak bolyan nametmeli

Ylham

Nury bal almak bolumine girip bal alyp yuklap bilersin

Nury

Bal aldym indi kitabay nadip almaly

Yago

Kitaby almak kyn d@l eken aldym acdy indi okamakcy.

Devlet

Salam nädip bal gazanmaly

Shanazar

Gaty gowy... Aldym sagbolun.

Atabay

Salam admin yuklenildi dp yazdy yone dusunmedim inet ocurlen son acanok welin telefonyna alyp bolanokmy inetsyz islemeyami kitap

Admin

Ýüklenen bolsa internediňiz öçük bolsa hem açylmaly, telefonuňyzyň dowload bukjasyny barlap görüň.

Mergen

Salam bu kitaby nahili almaly akawuntda yazan login paroly yazsam tapmayar kyn gorman dunundirayin balynyz yetenok diyyar baly nahili almaly

Shanur

Bal nadip toplanyar

Mergen

Jogap esdip bolarmy

Admin

Menudan bal almak bölümine girip bal satyn alyp kitaplary ýükläp bilersiňiz.

Aýşirin

Salam balsyz alyp bolmaýarmyka bu kitaby? Haçandan b+äri gözläp ýördüümmm:/

Aýşirin

Tapdym prosedurasyny

Admin

Kitaby ýükläňde PDF içinde link bar şoňa basyp kitaby almaly

Admin

Salam Mahri, "bal almak" diýen bölümçämize girseñiz ähli şertleri okap bilersiñiz

Bayram

Men registrasiya bollymmy admin men nadip bilmeli

Admin

Bayram, agzamyz bolup, içere giren bolsañyz, ýokarky sag burçdaky şekil üýtgeýär

Bayram

Zawersenna diyya admin alanok

Admin

Bayram, zawersenna diyse alyp boldygy bolya

Arslan

Kitap betttt

arslan

kitap gowy

Eziz

Kitaby alanymdan son wordda acyarmy

Admin

Eziz, yok, pdf formatda bolany üçin pdf reader-da açar

Admin

Arslan, salam, hawa awtomatiki ýagdaýda geçirilýär

Arslan

Kitap gowy

Aygul

Salam men bal allym kitabyy nadip almalyy nadip okamalyy indii aydayyndaa

Admin

Aygul, salam, bal almadyk bolaýmañ?

Nepes

Nm un yazylsy birhilagay gowy dury yazylan gornusi yokmy

Selbi

Pul gecirdim name uc alyp bolonok

Selbi

Alnanok su format ne dostupna diyyar

Jeylo

Kitaby almak ucin balyn yetenok diyya oña nahili dusunmelai

Admin

Jeylo, kitap alamak uçin ilki bal almaly. Bal almak bölümini okap görüñ

Jennet

Esnur Bu kitaby elektron görnüşde okap bolýamy

Admin

Esnur, elbetde okap bolyar.

Guwanch

Salam! Bu saýdyňyzy gaty haladym minnetdar adminlere

Resulgeldi

Baly nädip almaly

Admin

Resulgeldi, bal almak bölümini okap görüñ

Şa

Admin name ucin yukle diyip bassan dine 0,09mgbayt ssulka yukleya dine doly alanoga

Admin

Şa, şol ssylka bassañ ýuklär

Admin

Şa, ugratdyk

Şa

Gelenok

Admin

Şa, spam papkanam barlap görüñ

Şa

Indi geldi sagbolun

Azat

Baly nädip almaly

Admin

Azat, bal almak bölümini okap görüň

Lale

salam admin men poctama ugradayyn hayys gulichkatirkesovna@gmail.com men bu kitaby talyp dovrumden bari gozleyan edil su kitaby gordum men bir mugallymymyzda bardy 1je kitap ozi basga nusga yok diyyadi yone hic elime gelip yetmedi edil sol govrumde yukledim men download'da acmady yone komek edayin hayys

ayka

läle şony kompýuterde sakaçat edip gör

Karol

bet kitap

Karol

şony läle edenok siktir

Nazar

63939018 nomerden 5man gecirdim yone mana bal gecmedi 64 041495 e gecirdim

  - PR-CY Rank