KitapTm | 7-nji synp edebiýat dersine degişli konspektler
Haladym
109
ýükle
6
Kitabyň ady: 7-nji synp edebiýat dersine degişli konspektler
Awtory:
Kitap barada: Her çärýek aýry-aýry ýerleşdirilip 4 çärýekden ybaratdyr hem-de maglumatlar word file bolup .docx formatdadyr.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .zip
Göwrümi: 5.24 mb
Baly: 100
Görülen sany: 1363

Teswirler

humay

baly nadip satyn almaly owredaýiñ hayyşt

Admin

Çep ýokar tarapdaky menuny bas, bal almak diýen ýazga girde bal satyn alaý.

leyla

Icinde nämeler bardygyny görüp bolýarmyka, icinde maña gerek zatlaryñ bardygyny yada yokdugyny gormeli bolyarin. Hayiş maña aydayyñda!!!