KitapTm | Umumy himiýa
Haladym
162
ýükle
40
Kitabyň ady: Umumy himiýa
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.46 mb
Baly: 100
Görülen sany: 1193

Teswirler

Nurpaşşa

Näme ün bu kitap skaçat edilsede açanok

Admin

Doly geçen däldir, göwrümi 4mb-dan uly bolsa käwagt ýarysy geçip durka internediňiziň tizligi pes bolsa arasy kesilýär we doly geçenok şeýlelik bilen hem doly bolmansoň açylanok, täzeden hem ýükläp görüň, şol bir kitaby täzeden ýüklemek üçin bal gitmeýär.

Nyýaz

Himiya 10 y tapayalla