KitapTm | Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Haladym
1069
ýükle
178
Kitabyň ady: Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2017
Formaty: .pdf
Göwrümi: 18.69 mb
Baly: 200
Görülen sany: 9082

Teswirler

Baýram Baýramow

Ikinjisi ýokmaý bolsa aljak-da

Mergen

Nadip almaly kataby bilemokda

Yazgeldi

skacat edya yone acanok, поврежденный файл diyip yazgy cykya

Admin

Yazgeldi, doly alan däldir, kitabyň göwrümi ulurakda, sen skaçat eden faýlyň göwrümine üns ber, aslynda 18.69mb bolmaly, doly geçmändigi sebäpli açylmaýar, täzedenem ýükläp görüň.

[AiM]Flamie

4mb gecyade donya name ucin ??

Admin

Internediňiziň tizligi pes bolanda şeýle bolýar

[AiM]Flamie

kitap surata dusirlenmi ?

Rejep

Gosulan kitaplara tizrak zeredip bolmazmy brat

Rejep

Brat su kitap acanokda acaryaly eday kyn gormesen

Admin

Rejep, doly ýüklenildimi kitap? Göwrümini deñeşdirip görüñ.

Myrat

referat gerek shu kitap barada

Ayhan

Откуда надо взять балл ? Я че то не понял )) я не могу скачать эту книгу ))

Admin

Ayhan, нужно скинуть определённое количество денег на указанный номер в разделе "bal almak"

Japar

Kitaby doly almady, ballam aldy name etmeli

Admin

Japar, tazeden yukleseniz balynyzy alanok

Seker

Balymy aldy kitaby aldy diýýä ýöne içine girip bolanok başarısız diýýä name etmelika aydayynda???

Admin

Seker, kitaby doly yukledimi? Mb deñ gelyarmi?

Seker

Yok hiç zat alanok alyp başlady diyenden 1min geçmänkä aldy diýýä içine görsenem geçersiz biçimde diýýä name edeyin?

Seker

MB bilen alanok wopshe yüklenden aldy diýýä ýöne içine girip bolanok

Admin

Seker, doly almasa şeýdýär. Vpn öçürip alyp görüñ. Tazeden ýüklemek üçin bal alynmaýar

Seker

VPN isletman alýan shonnada bolanokda

Admin

Seker, @mailyñyza ýa-da imo ugradaýarys

Seker

Mana kitaby ugradayyn indi gerek tema gocurmeli men gaýrat edayinde

Admin

Seker, @mail adresyñyzy aytsanyz ugratjak

Admin

Seker, ugratdyk

  - PR-CY Rank