KitapTm | Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Haladym
3373
ýükle
273
Kitabyň ady: Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2017
Formaty: .pdf
Göwrümi: 18.69 mb
Baly: 200
Görülen sany: 28287

Teswirler

Baýram Baýramow

Ikinjisi ýokmaý bolsa aljak-da

Mergen

Nadip almaly kataby bilemokda

Yazgeldi

skacat edya yone acanok, поврежденный файл diyip yazgy cykya

Admin

Yazgeldi, doly alan däldir, kitabyň göwrümi ulurakda, sen skaçat eden faýlyň göwrümine üns ber, aslynda 18.69mb bolmaly, doly geçmändigi sebäpli açylmaýar, täzedenem ýükläp görüň.

[AiM]Flamie

4mb gecyade donya name ucin ??

Admin

Internediňiziň tizligi pes bolanda şeýle bolýar

[AiM]Flamie

kitap surata dusirlenmi ?

Rejep

Gosulan kitaplara tizrak zeredip bolmazmy brat

Rejep

Brat su kitap acanokda acaryaly eday kyn gormesen

Admin

Rejep, doly ýüklenildimi kitap? Göwrümini deñeşdirip görüñ.

Myrat

referat gerek shu kitap barada

Ayhan

Откуда надо взять балл ? Я че то не понял )) я не могу скачать эту книгу ))

Admin

Ayhan, нужно скинуть определённое количество денег на указанный номер в разделе "bal almak"

Japar

Kitaby doly almady, ballam aldy name etmeli

Admin

Japar, tazeden yukleseniz balynyzy alanok

Seker

Balymy aldy kitaby aldy diýýä ýöne içine girip bolanok başarısız diýýä name etmelika aydayynda???

Admin

Seker, kitaby doly yukledimi? Mb deñ gelyarmi?

Seker

Yok hiç zat alanok alyp başlady diyenden 1min geçmänkä aldy diýýä içine görsenem geçersiz biçimde diýýä name edeyin?

Seker

MB bilen alanok wopshe yüklenden aldy diýýä ýöne içine girip bolanok

Admin

Seker, doly almasa şeýdýär. Vpn öçürip alyp görüñ. Tazeden ýüklemek üçin bal alynmaýar

Seker

VPN isletman alýan shonnada bolanokda

Admin

Seker, @mailyñyza ýa-da imo ugradaýarys

Seker

Mana kitaby ugradayyn indi gerek tema gocurmeli men gaýrat edayinde

Admin

Seker, @mail adresyñyzy aytsanyz ugratjak

Admin

Seker, ugratdyk

Muhammet

Salam kitaby 5-6 gezek yuklejek boldum doly yuklap bolanok e mail adresima ugradyp bilersinizmi?

Admin

Muhammet, salam, hawa ugradarys. @mailyñyzy ýazaýyñ

Muhammet

a.muhammet2003@gmail.com

Admin

Muhammet, ugratdyk

Batyr

Men 4 gezek otirjek boldum bolmady gmail ma ugradyň

Ykbal

Baly nadip almaly

Admin

Ykbal, bal almak bölümini okap görüň

Admin

Eneş, birinji bal almaly soň ýüklemeli

Eneş

Nirden almaly

Eneş

Baly nirden almaly

Eneş

Baly nirden almaly

Eneş

Name ucin bular pully?kabir kitaplar mugt

Admin

Eneş, bal almak bölümini okap görüň

Rustam

Pul gecirdim welin bal gecmedi

guwanch

nahili alмaly dusuneмok

Jennet

Men hem şu wagt kitaby almak üçin balymam doldurdym yone bolanok.

Jennet

Men hem şu wagt kitaby almak üçin balymam doldurdym yone bolanok.

Ebubekir

Bal nirden almalaý

Admin

Ebubekir, bal almak bölümini okap görüň

Ogulsenem

Salam bu kitaby nädip Almaly

Admin

Ogulsenem, salam, baall bilen almaly, bal almak üçin bal almak bölümini okap göräýiñ

Ahmet Şadyýew

Kitaby emailyma ugradaýyň ahmetsadyew@gmail.com kitaby ýüklanok

Mubarek

Gowy kitap

Alparslan

Dusunemok. Bu kitaby almak uçin siziň balyňyz yetenok diyyar. Nireden nadip bal almaly?

Admin

Alparslan, bal almak bölümini okap görmeli

Jelil

Salam

Jelil

????

Admin

Jelil, salam

Sohbet

Aljak bolyan welin bal yetenok diyalay

Admin

Sohbet, bal almak bölümini okap görüň

Gülçemen

Salam mende balymy aldy kitap yüklenenok menin e-mail ima ugradyp bilyanizmi

Gülçemen

?????

Gülçemen

Bal almak bölümündeki nomere pul okladym welin bal goşulmady 2nji gezek edemde

  - PR-CY Rank