KitapTm | Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Haladym
131
ýükle
27
Kitabyň ady: Türkmenistan - BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI
Awtory: Gurbanguly Berdimuhamedow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2017
Formaty: .pdf
Göwrümi: 18.69 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1493

Teswirler

Baýram Baýramow

Ikinjisi ýokmaý bolsa aljak-da

Mergen

Nadip almaly kataby bilemokda

Yazgeldi

skacat edya yone acanok, поврежденный файл diyip yazgy cykya

Admin

Yazgeldi, doly alan däldir, kitabyň göwrümi ulurakda, sen skaçat eden faýlyň göwrümine üns ber, aslynda 18.69mb bolmaly, doly geçmändigi sebäpli açylmaýar, täzedenem ýükläp görüň.