KitapTm | Himiýa 8
Haladym
1228
ýükle
92
Kitabyň ady: Himiýa 8
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2007
Formaty: .pdf
Göwrümi: 5.62 mb
Baly: 200
Görülen sany: 7899

Teswirler

Begli Annayev

Admin mana shu kitaby imodan iberaysene, 61357430 hayysh gayrat et

Admin

Iberdim

Babaniyaz

Admin manada ibersene hayys +99361898098

Maksat

Admin mana iberayda su kitaby imodan 62579607

Admin

Hawa

Guycmyrat

Gaty gowy

clash

admin mana su kitaby iberayde 64507695,65876034 imodan ikisem meninki

Gül

Taze kitabyn elentron gornusini goyayyn sebabi kabir maglumatlar yok kone kitapda. Tazr kitap bn deñ gelenok. Uly haýyş edýäris

Gül

Himiýa 10 synp barmyka?????

Hekim03

admin shu kitaby imodan ugradayda +99363074715

Gulgeldiyew

admin hayysh shu nomera ugraday 7 8 synp himiyan

Gulgeldiyew

+99362002074

Nuryagdy

Himiya 8 nji synp 6 yashly okuwçylaryñky yokmy

Connor

Admin mana ugradayda komek ed 861664780 imodan

diyarbek yunusow

Admin himiya 8nji synp şu kitaby meniň poçtama ugradaýda haýyş. diyarbekyunusow@gmail.com

Serdar Ýazlyýew

Admin 8nji kitaby gaýrat etde şul el poçtama ugradaeý serdaryazlyev04@gmail.com

Maral

Turkmenistanyn taryhy 8 synp 6 yasly 1-nji çaryek test jogaplaryny ugradayda

Maral

+99365675423 imo su nomere turkmenistanyn taryhy 8 synp 6 yasly 1-nji caryek tes jogaplaryny ugraday

begenç

admin sul nomere imodan himiya 8 synp ugraday 864733710

Arslan

Admin gayrat et mana su kitaby imo dan udraday kyn gorman +99361938117

Kolya

Admin gyn görmeseñ imodan sy nomra +99363767970 ugradayda hayyş

Sylap

Salam Admin manada ugrat hayys +99363027857 gayrat et

perman

örän oňat

Nepes

Salam men 200bala kitap satyn alymskçy boldym emma ýükleme doly geçmedi kömek edin

Admin

Täzeden hem ýükläp görüň, internediňiz kesilendir şol sebäpden hem doly alan däldir, şol bir kitaby täzeden ýüklemek üçin goşmaça ball gitmeýär.

Akram

Salam Admin. Men kitap, wideo sapaklary we beýleki programmalryň ustanowkalaryny ibersem 2 günüň dowamynda maňa bal berlermi?

Admin

Salam, hawa görüşdireýin men, iberjek maglumatlaryň biziň bazamyzda ýok bolsa ball bererin.

Eziz

Salam admin mana su kitaby 65353385 imo ugraday

Admin

Eziz, siz biziñ agzamyz bolduñyzmy?

Bereket

Salam Admin! Mana shul kitaby ugradaýda!!! +99361960680 Sag bol!

Dayanc

Admin. Eger bal almagyn deregine dine pul gecirip imodan yada el poctadan hem almak mumkinciligi barmy???

  - PR-CY Rank