KitapTm | Himiki meseleleri nädip çözmeli
Haladym
3704
ýükle
134
Kitabyň ady: Himiki meseleleri nädip çözmeli
Awtory: Ýazmyrat Hommadow
Kitap barada: Himiki meseleler hem gönükmeler we olaryň çözgütleri
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmenabat 2009
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.48 mb
Baly: 200
Görülen sany: 24841

Teswirler

Meryem

Yokary okuwa degisli soraglar we jogaplar

Admin

Kitabyň adynda ýazyk dur, nämä degişlidigi.

Ashe

Berekella oglanlar buysanyan yurdumuzda sizin yaly geljege umytly yigitlerimizin barlygyna

Maral

Почему книги не скачиваются?

Admin

Maral, sebabi sizin balynyz yok, ilki bal satyn alyp onsan yuklap bilersiniz.

Yakup

Ball nadıp satyn almaly

Admin

Yakup, chep yokar tarapdan menu girin, shol yerden bal almak diyen yazga basyp bal satyn alyp bilersiniz.

Ayna

Salam gowmysynyz bana himiya meseleler çozmek kitaby iwerayinda

Gadam

Nadip bal almaly

Gurbangeldi

2 gun boldy kitap iberenime ne jogap geldi ne de sms. Hany 24 yada 4 8 sagadyn icinde jogap yazjakdynyz nm boldy?

Admin

Gurbangeldi, eger jogap ýok bolsa onda siziň iberen maglumatyňyz biziň bazamyzda bardyr, şol sebäpden hem ball berilen däldir.

Admin

Aysere, kartdan oklasañyz geçmeýar

Aysere

Serden bir sapar bal alanson nace kitap alp bolya

Gurbanmyrat

Admin dos maňa şu kitabi imoda ugradaý nom 61552661

Gurbanmyrat

Himiýa mesele kitap bolsa ugradaý 61552661

Kerim

Nomeriňizi ugradaýyň admin??

Admin

Kerim, 99364041495

  - PR-CY Rank